Pauzes brugbediening afgeschaft

LEEUWARDEN - Het vaarverkeer in Friesland hoeft geen rekening meer te houden met de pauzes van brugwachters.

De twee pauzes per dag in de bediening van provinciale bruggen en sluizen tijdens het vaarseizoen zijn afgeschaft, laat de Provinsje Fryslân weten. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is de maatregel goed voor de veiligheid op het water, omdat er geen ophoping meer ontstaat van wachtende schepen. Bij een deel van de gemeentelijke bruggen is er nog wel sprake van pauzes, maar er wordt aan gewerkt om ook die te laten vervallen. De brugwachters staan volgens de provincie positief tegenover de maatregel, omdat ze de pauzes meestal toch op de brug doorbrengen.