Raad Opsterland tegen schaliegaswinning

Opsterland-Ooststellingwerf - De raad wil dat Opsterland zich uitspreekt tegen de winning van schaliegas op zijn grondgebied.

Een deel van Opsterland staat namelijk op de kaart van mogelijke wingebieden van minister Henk Kamp van Economische zaken. Kamp baseert zich daarbij op onderzoek van TNO. Aan de hand van deze informatie stelt de minister een structuurvisie op, waarin staat of  Nederland besluit tot boren en waar dat dan zal plaatsvinden. Bezwaar Tegen deze gang van zaken kan tot 9 juli bezwaar worden aangetekend. In een motie, op initiatief van Opsterlands Belang, roepen alle partijen het gemeentebestuur op om dat ook te doen. Energieneutraal Hylke de Vries van de VVD maakte  wel de kanttekening dat de gemeenteraad zich, na het nee tegen windemolens en nu het nee  tegen schaliegas, eens moet bezinnen over de vraag wat Opsterland dan wil doen om invulling te geven aan het ooit uitgesproken ideaal van energieneutrale gemeente.