Goed bezochte Tjonger Kaatspartij bij Op 'e Grins

Opsterland-Ooststellingwerf - Kaatsvereniging Op ’e Grins Jubbega/Hoornsterzwaag hield zaterdag de jaarlijkse Tjonger kaatspartij. Leden van kaatsverenigingen uit Heerenveen, Tjallebert, Lippenhuizen en Jubbega waren van de partij. Voor het eerst was er ook een aparte damescompetitie.

Bij de heren werd gekaatst in twee niveaus. In de A-klasse werd gewonnen door het partuur Sjouke Bleker, Jelmer Elzinga en Tiede Boorsma. Tiede Boorsma werd tot koning uitgeroepen. In de B-klasse ging de eerste prijs naar het partuur Anne Jan Jongsma, Gerard van Etten en Wybren Abma. De koningsprijs, een prachtige kaatswant en bal van glas, ging in de B-klasse naar Wybren Abma. Bij de dames werd gebruikgemaakt van de opzet om individueel te strijden om de eer. In steeds wisselende samenstelling kaatsten alle dames drie wedstrijden. Winnaar werd Gerry Saakstra uit Heerenveen, die met haar opslag de veelal nog maar pas kaatsende dames overheerste.
Complete uitslag Tjonger kaatspartij:
a-klasse
1e
Sjouke Bleker
Jelmer Elzinga
Tiede Boorsma
Koning: Tiede Boorsma
2e
Thomas Visser
Sjoerd Nauta
Lars Bollier
b-klasse
1e prijs winnaarsronde
Anne Jan Jongsma
Gerard van Etten
Wybren Abma
Koning: Wybren Abma 2e prijs winnaarsronde
Luitzen Nijboer
Dennis Warringa
Jacob Meijer
b-klasse Verliezersronde
1e prijs
Joop Feenstra
Sietse Drint
Sietze Rozenberg
2e prijs
Jelle De groot
Klaas Meekma
Roel Jelsma
Dames
1e prijs
Gerry Saakstra
2e prijs
Ymy Siet Anema
Op de foto Van links naar rechts: Jelmer Elzinga, Tiede Boorsma, Sjouke Bleeker, Gerry Saakstra, Gerard van Etten, Wybren Abma en Anne Jan Jongsma.