Controles landbouwverkeer: 97 bekeuringen

Fryslân - Het landbouwverkeer is de afgelopen twee maanden extra gecontroleerd.

Dat leverde 97 bekeuringen en 105 waarschuwingen op. In totaal zijn 569 landbouwvoertuigen gecontroleerd. Er is vooral gelet op de technische staat, uitstekende delen en markering. De waarschuwingen en processen-verbaal zijn voornamelijk gegeven voor verkeerde of ontbrekende markeringsdriehoek, spiegels en verlichting. Tevens kwamen de agenten ladingen tegen die niet goed bevestigd waren maar ook scherpe uitstekende delen en te brede voertuigen of aanhangwagens. Ook werkte de verlichting niet altijd goed.