Kwaliteitssterren voor Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag

Drachten - De kwaliteitssterrenscores van revalidatiecentra in Nederland zijn bekend. Revalidatie Friesland heeft hoog gescoord; 3,5 ster.

Omdat er maximaal 4 sterren zijn te halen is dat een voortreffelijke score. Bij de vorige meting scoorde deze revalidatie-instelling nog 3 sterren. Op deze verbetering zijn Raad van Bestuur en medewerkers erg trots. Wachttijden, ondervoeding, doorliggen De scores zijn gebaseerd op de landelijke prestatie-indicatoren van verslagjaar 2012. Het gaat dan om zaken als wachttijden, gebruik van meetinstrumenten, scores op het voorkomen van ondervoeding en decubitus (doorligwonden). De toetsing heeft plaatsgevonden door een onafhankelijke instantie en is ook toegepast op andere revalidatiecentra. Een dikke 8,5   Prestatie-indicatoren van Revalidatie Nederland zijn gewaardeerd en gewogen door het onderzoeksbureau. In het model worden scores toegekend aan elke indicator en op die manier is een rangorde bepaald. Met 3,5 ster is een prachtige score behaald: op een tienpuntschaal zou dat een dikke 8,5 zijn. Revalidatie Friesland  Revalidatie Friesland biedt revalidatie aan op diverse locaties in Friesland, Drenthe, de kop van Overijssel en de Noordoostpolder. Meer weten over Revalidatie Friesland? Kijk op www.revalidatie-friesland.nl