Geslaagden tweede tijdvak csg Liudger

Drachten - Liudger Drachten, Burgum en Waskemeer.

Locatie Raai Havo Cultuur en Maatschappij Tessa Bolt; Rianne Boschma. Economie en Maatschappij Chitai Nguyen; Else van der Veen; Sander Wijnja. Natuur en Gezondheid Silke Talstra, Beetsterzwaag. Natuur en Techniek Jacob van der Bij, De Tike; Grytsje Elzinga, Oudega. Atheneum Cultuur en Maatschappij Gerbrich Turkstra, Ureterp; Iris Myrthe Wijmenga, Siegerswoude. Economie en Maatschappij Judith Kuipers, Ureterp. Natuur en Gezondheid Martijn Deinum, Burgum; Robin Miedema. Natuur en Techniek Tseard Haites, Waskemeer; Frans Hoorn, Elsloo; Douwe de Jong, Marum; Sander Postma, Boelenslaan; David Veninga, Wijnjewoude. Gymnasium Natuur en Techniek Sara Brink. Geen plaatsnaam is Drachten. Locatie Splitting Basisberoepsgerichte leerweg Sport Dienstverlening en Veiligheid Rudmer Bootsma. Zorg en Welzijn Marije Germeraad. Kaderberoepsgerichte leerweg Metaaltechniek Marten Hellinga. Sport Dienstverlening en Veiligheid Eric van Dijk, Opeinde; Stephan van der Molen. Handel en Administratie Hendrik Dijkstra, Burgum; Laura van der Grift. Theoretische leerweg Sanne Boonstra; Robert van der Meulen, Ureterp; Desiré van der Velde. Gemengde leerweg Zorg en Welzijn Romy Vroom. Assistentenopleiding Lis de Graaf; Patricia ten Hoeve, Burgum;  Jade de Jong;  Hanna Jongsma; Jordy Storm; Ella Tjalsma. Burgum; Tjibbe Wagenaar, Hurdegaryp. Geen plaatsnaam is Drachten Locatie Burgum Theoretische leerweg Sanne de Jong, Noardburgum. HAVO Cultuur en Maatschappij Lotte Rinzema, Feanwâlden; Dianne Wijma, Burgum. Economie en Maatschappij Ineke Grijpstra, Noardburgum; Arjen Visser, Suwâld. Natuur en Gezondheid Kinny Krist, Twijzelerheide; Jaap Oegema, Suwâld; Fardau Ritsma, Burgum. Natuur en Techniek Hildert-Jan van Diggelen, Burgum. Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek Niek Lei, Hurdegaryp.   Locatie Waskemeer Theoretische leerweg Gaby Koopmans, Bakkeveen. Locatie de Ring Praktijkonderwijs Certificaten voor: Heftruck/Reachtruck Kevin Behisse, Oosterwolde; Jan de Boer, Garyp; John Dermois, Nuis; Bert Helder, Kootstertille; Bauke van Kammen, Burgum; Leon Land, Kootstertille; Jeffrey Levinga, Drachten; Marco Mast, Drachten; Teije van der Naald, Opende; Ruben Ozinga, Wijnjewoude; Arend Postma, Eastermar; Jacob Ros, Eastermar; Robert Sterkenburg, Oosterwolde; Theo de Vries, Kornhorn; Marcel Ypenga, Drachten. VCA Jan de Boer, Garyp; Albert Stek, Goëngahuizen; Jelke Veenstra, Ureterp; Emrah van der Wal, Oosterwolde; Jeroen Zijlstra, Oosterwolde. Winkelmedewerker KCH Kevin Behisse, Oosterwolde; Alissa Bruining, Opende: Samantha Fens, Drachten; Mark van der Heide, Drachten; Maike Hoogsteen, Surhuizum; Marlies Kooistra, Burgum; Jannie van der Veen, Eastermar; Emrah van der Wal, Oosterwolde. Trekkerrijbewijs Jan de Boer, Garyp: Bert Helder, Kootstertille; Jappie van der Hoeff, Twijzel; Eit Visser, De Wilp. Shovel, minikraan, ver-reiker Jan de Boer, Garyp; Arend Postma, Eastermar; Pieter Veenstra, Burgum; Pieter de Vries, Drachten; Riemer Vroom, Opende. Uitstroom naar ROC niveau 1 Kevin Behisse, Oosterwolde; Jan de Boer, Garyp; Daniël de Jong, Doezum; Jeffrey Knol, Drachten; Jannie van der Veen, Eastermar. Geslaagden AK/Uitstroom naar ROC niveau 2 Sanne Annema, Surhuisterveen; Samantha Fens, Drachten; Jowan Kooijman, Ureterp; Albert Stek, Goëngahuizen; Janneke de Vries, Boornbergum. Werk/ leerwerktraject Willem Elzinga, Oudega; Mark van der Heide, Drachten; Jorrit Posthumus, Jistrum; Belia Postma, Surhuizum; Dennis Terpstra, Drachten; Riemer Vroom, Opende.