Vermaning Rottevalle open tijdens Tsjerkepaad

Rottevalle - De Doopsgezinde kerk te Rottevalle aan de Haven 16 is zaterdag 5 juli, in het kader van 'Tsjerkepaad' open van 13.30 tot 17.00 uur.

Er is in de kerk een expositie van foto's en interviews met gemeenteleden. Eveneens zijn er foto's met tekst van de fotograaf Ype Dorhout. En zeer bezienswaardig zijn de twee ramen met gekleurde afbeeldingen van de Leeuwarder schilder Jentje Popma.