Mogelijk verlaging straling zendmast in Appelscha

Opsterland-Ooststellingwerf -  Door aanpassing en modernisering van apparatuur van de zendmast aan de  Nijesteegde in Appelscha zal de stralingsbelasting op de gevels van de omringende  woningen mogelijk worden verlaagd.

In 2011 heeft T-Mobile een zendmast geplaatst aan de Nijesteegde te Appelscha. Tegen de plaatsing van deze mast is door een aantal omwonenden bezwaar aangetekend. In goed overleg hebben deze zich hiertegen in tweede instantie niet verder verzet. Dit betekent dat - met inbegrip van de inspraakprocedure – deze mast conform de geldende regels tot stand is gekomen. Omdat omwonenden nog steeds ongerust zijn over de effecten van de straling van deze mast op de gezondheid, heeft een deskundige deze straling gemeten. Mede naar aanleiding van de gang van zaken met de zendmast Nijesteegde heeft de gemeente Ooststellingwerf inmiddels een Antenne- en zendmastenbeleid vastgesteld. Najaar 2013 heeft een overleg tussen de Overleggroep Zendmast Nijesteegde Appelscha, de gemeente en T-Mobile plaatsgevonden. Hierin heeft deze overleggroep aan T-Mobile voorgesteld de richting van de antennepanelen op de zendmast zodanig aan te passen, dat de stralingsbelasting op de gevels van de omringende woningen wordt verlaagd. In reactie op een mogelijke oplossing heeft T-Mobile aangegeven dat in het najaar 2013 en in 2014 in het hele land, per regio, apparatuur vervangen zal worden. Ook is er een samenwerkingsverband aangegaan van T-Mobile met Tele2. Hierdoor komen er nieuwe, energiezuiniger en mogelijk ook stralingsarmere installaties. Na afronding van deze werkzaamheden zal de overleggroep de straling opnieuw laten meten. ,,Hopelijk is er dan sprake van een aanvaardbare verlaging van de stralingsbelasting", aldus de groep.