GBS Eben Haëzer in Ureterp onthult Tút en d'r út-bord

Ureterp - Bij GBS Eben Haëzer in Ureterp is donderdagmiddag een Tút en d'r út-bord onthuld. 

De leerlingen van de basisschool mochten zelf een ontwerp maken voor dit bord. Het winnende bord is ontworpen door Jesse Weening uit groep 8. Jesse Weening Zijn tekening is op het bord gemaakt en hij mocht donderdag het bord onthullen aan alle leerlingen, leerkrachten en ouders.
Na de zomervakantie wordt het bord geplaatst op een nog te bepalen plaats aan de Foareker bij de school. Afzetten bij school De bedoeling van dit verkeersbord is om aan te geven dat ouders hun kinderen in dat gebied uit de auto kunnen zetten: d'r út, een tút kunnen geven en weer verder rijden; dus geen plek om te parkeren.