Steenmarters bij Smalle Ee blijken bunzingen

DRACHTEN - De foto die Alie Jansma-Samplonius maakte tijdens een wandeling tussen De Sanding en Smalle Ee is niet van steenmarters, maar van jonge bunzingen.

Op de foto spelen zes jonge dieren, die achter hun moeder aanliepen. Volgens Alie Jansma, die afging op haar loopmaat Sjoerd de Vries, ging het om steenmarters. Zij baseerde zich daarbij op de informatie van haar loopmaat Sjoerd de Vries.

De redactie kreeg deze week echter enkele reacties van natuurkenners, die alledrie bezweren dat het gaat om een bunzing, in het Fries murd. ,,De bunzing heeft een wit snuitje, net als op de foto. Steenmarters hebben alleen een witte borst en geen wit snuitje'', schreef G. Wijbenga.

Tjibbe de Jong uit Oudega schrijft: ,,Geweldige foto Alleen het zijn geen Steenmarters. Het zijn Bunzingen, kenmerk kleur en snuit. Maar wat mooi, maakt ons niks uit, maar moet wel juist zijn.''

Uilenman Johan de Jong uit Ureterp belde over de foto: ,,Ik haw it foar de wissichheid dochs noch eefkes neisocht, dit is in murd en gjin stienmurd. De namme jout al oan dat it wol famylje fan mekoar is. Ek de murd is nammers in beskerme diersoart.''

Aaldrik Pot uit Norg, die in Noord-Nederland onderzoek doet naar marterachtigen, noemt de waarneming van een bunzing eigenlijk nog meer bijzonder, omdat dat dier langzaamaan verdwijnt. ,,Het gat niet zo goed met de bunzing. Het dier leeft in kleinschalige landschappen, een beetje rommelig liefst ook, en die verdwijnen steeds meer. Die mevrouw is echt getuige geweest van een heel bijzonder tafereel.''

Pot ergert zich overigens aan de opgeklopte verhalen over de marters, vooral in de media.  ,,Dat ze overlast veroorzaken is duidelijk, maar het wordt vaak schromelijk overdreven. Als je de mensen mag geloven marcheren de dieren haast in colonnes door de dorpen. Ze zijn lastig, maar er zijn goede methoden om er vanaf te komen. Het heeft geen zin om er een hetze tegen te voeren.''