Minister Schippers praat in Sûnenz met de zorgverleners

DRACHTEN - Minister Edith Schippers van VWS heeft gisteren een bezoek gebracht aan anderhalvelijnscentrum Sûnenz in Drachten. Dit gebeurde op uitnodiging van De Friesland Zorgverzekeraar.

De minister en bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland spraken met verschillende vertegenwoordigers van de Friese zorg. Daarin verandert de komende jaren veel. Zo gaan huisartsen een deel van de zorg die nog in ziekenhuizen plaatsvindt overnemen, dichtbij de patiënten thuis. De herinrichting is volgens deskundigen nodig om de zorg goed en betaalbaar te houden. Noodzaak Minister Schippers was onder de indruk van de Friese gezamenlijke aanpak om de zorg anders in te richten. Ze onderstreepte de noodzaak tot veranderingen om de zorg veilig te stellen voor de toekomst. Meer ouderen en meer mensen met één of meer chronische aandoeningen, dat staat Friesland in de toekomst te wachten. Zo blijkt ook uit diepgaand onderzoek door onderzoeksbureau TNO in opdracht van Zorginstituut Nederland, dat recent werd uitgevoerd in Friesland. Grijpen we niet in, dan betalen mensen in 2040 bijna de helft van hun inkomen aan zorgpremies. Om de zorg voor de toekomst goed en betaalbaar te houden zijn de Friese ziekenhuizen, huisartsen, Zorgbelang Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar in 2012 gestart met het programma Friesland Voorop. Van VWS kreeg het programma de formele status van proeftuin; reden voor minister Schippers om langs te komen in Drachten. Tijdens het werkbezoek sprak de minister met vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij de zorg. Ook vanuit gemeenten, de provincie en werkgevers waren vertegenwoordigers aanwezig. De minister onderstreepte nogmaals het belang van de herinrichting van de zorg in Nederland. Schippers was onder de indruk van de wijze waarop de Friese partijen met elkaar werken aan betere zorg. Zij riep de aanwezigen op om voortvarend door te gaan met de herinrichting. ‘Het is goed om te zien dat hier een goede samenwerking is tussen zorgverleners en zorgverzekeraar die dat gezamenlijk oppakken.’ Ze was ook onder de indruk van Sûnenz. ‘Het is een mooi en licht gebouw, waar ouderen met plezier kunnen komen en elkaar ontmoeten.’ Het centrum is een goed voorbeeld voor anderhalvelijnscentra elders in het land, vindt ze. Dichtbij Bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar gaf een toelichting op Friesland Voorop. ,,Het gaat erom dat mensen kunnen rekenen op goede zorg die zoveel mogelijk dichtbij in de wijk wordt geboden’', vertelt Monissen. ,,Sûnenz is daarvan een goed voorbeeld. Midden in de samenleving biedt het zorg en ondersteuning aan ouderen zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Heb je specialistische ziekenhuiszorg nodig dan wil je de beste kwaliteit. Daarom gaan we die zorg concentreren op een aantal plaatsen. Mensen moeten dan soms iets verder reizen maar de voor- en nazorg is weer dichtbij te krijgen.’' Ook moeten burgers in de toekomst voor meer zorg bij de huisarts terecht kunnen. ,,Die eerstelijnszorg zoals dat heet, gaan we versterken. Behalve Sport op Basisscholen, gezonde voeding en bewegen willen we nog veel meer gaan doen aan preventie’', vervolgt Monissen. ,,Ook de geestelijke gezondheidszorg is een speerpunt de komende jaren. Over al deze onderwerpen hebben we met de minister gesproken. Ik ben heel blij met de steun van de minister; dat geeft aan dat we op de goede weg zijn.''