Samen op Stap voor ouders en peuters in de Opstap in Gorredijk

Gorredijk - Het nieuwe seizoen van Samen op Stap begint woensdag 27 augustus, in de Opstap (in de Skâns) in Gorredijk. 

Samen op Stap is een project van Timpaan Welzijn en bestaat uit wekelijkse gezellige bijeenkomsten waar ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar elkaar ontmoeten en de kinderen samen kunnen spelen. Samen op Stap wordt elke woensdag, behalve de schoolvakanties, van 9.30 tot 11.00 uur gehouden in de Opstap aan de Loaijersstraat2 in Gorredijk. Op elk eerste woensdag van de maand wordt er een themaochtend georganiseerd rond bijvoorbeeld muziek met peuters, peutergym, positief opvoeden etc. Hiervoor worden gastsprekers uitgenodigd. Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. Mail voor meer informatie naar: t.iskandar@timpaanwelzijn.nl