MFC De Wier in Ureterp blijft open dankzij 30.000 euro van gemeente Opsterland

Ureterp - MFC De Wier in Ureterp blijft open. De gemeente Opsterland betaalt eenmalig 30.000 euro aan de curator. Vorige maand werd het multifunctioneel centrum failliet verklaard. 

Na het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de curator is het college van b&w van de gemeente Opsterland erin geslaagd om MFC De Wier in Ureterp volledig open te houden. Alle gebruikers van het MFC kunnen zonder beperkingen van het gebouw en de faciliteiten gebruik blijven maken. De gemeente informeert de betrokken verenigingen en andere gebruikers over het open blijven van het MFC. 30.000 euro Om het MFC open te houden betaalt de gemeente eenmalig € 30.000,- aan de curator. Een bedrag van 17.000 euro voor de misgelopen vergoedingen van bijvoorbeeld de onderhuurders, 8.000 euro voor overname van de voorraad en inventaris en 5.000 euro voor het waarborgen van de continuïteit en het voorkomen van juridische processen. Tijdelijke beheerder De gemeente  is het komende halfjaar verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en heeft inmiddels een tijdelijke  beheerder aangesteld. Er is een geschikte kandidaat gevonden binnen het uitkeringsbestand van de gemeente. Dorp als beheerder Ondertussen werkt de gemeente aan een structurele nieuwe beheerstructuur voor het MFC. Voor de langere termijn is de gemeente in gesprek met betrokken Ureterpers over een andere beheersvorm (stichting) voor MFC De Wier. Daarbij is het uitgangspunt dat het dorp Ureterp zelf het MFC gaat beheren. Failliet Op 15 juli verklaarde de rechtbank exploitant Hoekstra Horeca Exploitatie BV failliet. Daardoor dreigde de deur van MFC de Wier op slot te gaan.