Meer opvangplaatsen in asielzoekerscentrum Drachten na uitbreiding

Drachten - Het asielzoekerscentrum (azc) in Drachten wordt herontwikkeld: de gebouwen worden vervangen en  uitgebreid. Aan het Noordereind staat zodoende in 2015 een vernieuwd azc, waar 600 asielzoekers kunnen verblijven. Nu huisvest het azc maximaal 475 personen.

Een groot deel van het huidige azc Drachten bestaat uit verouderde gebouwen. Gezien de blijvende behoefte aan opvangcapaciteit heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met de gemeente Smallingerland gesproken over de mogelijkheid tot het herontwikkelen van het azc. De gemeente stond welwillend tegenover de plannen van het COA. Afbraak woon- en dienstengebouwen Bij de herontwikkeling zullen drie woongebouwen die in 2009 zijn geplaatst blijven staan. De overige gebouwen worden afgebroken, en vervangen door 9 nieuwe semipermanente woongebouwen. Ook zullen de dienstengebouwen worden vervangen. Voor de nieuwbouw is het bestaande bestemmingsplan het uitgangspunt. Voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn momenteel 100 plaatsen gereserveerd, dat aantal blijft ook na de herontwikkeling hetzelfde. Terug naar 600 opvangplaatsen Het azc in Drachten bestaat sinds 1997. De eerste jaren was er plek voor 600 asielzoekers in het azc. Dit aantal is in 2002 teruggebracht naar 400 personen en is vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente. In 2009 is deze bestuursovereenkomst aangepast en is na renovatie en nieuwbouw het maximaal op te vangen asielzoekers vastgesteld op 475 personen. Via een zogenaamde allonge bij de bestuursovereenkomst wordt de opvangcapaciteit van de opvanglocatie weer 600 plaatsen. Hogere instroom asielzoekers Het COA streeft er naar zijn locaties duurzaam te herontwikkelen. Daarnaast heeft Nederland momenteel te maken met een hogere instroom van asielzoekers, waardoor het COA behoefte heeft aan meer opvangplaatsen. Met de herontwikkeling van azc Drachten wordt aan beide zaken voldaan. Omgeving op de hoogte Omwonenden en aangrenzende bedrijven zijn per brief op de hoogte gebracht van de herontwikkeling en uitbreiding van het azc.