CDA-er Teus Dorrepaal: 'Moedig vrijwilligheid chauffeurs buurtbussen aan'

Opsterland-Ooststellingwerf - CDA-Statenlid Teus Dorrepaal uit Makkinga wil weten of er in Fryslân kansen liggen voor het (openbaar) vervoer in krimpregio's, nu er sprake is van een opmars van vrijwillige buschauffeurs op het platteland.

Vorige week trok de landelijke vakbond, de FNV, aan de bel over verdringing van werk, wanneer in krimpregio's vrijwilligers senioren en schoolkinderen met eigen buurtbusjes vervoeren. Teus Dorrepaal: ,,Vorige week las ik een Volkskrantartikel over minister Asscher  (PvdA) die nu precies wil weten wat een vrijwilliger is. Door krimp en bezuinigingen organiseren steeds meer dorpen hun eigen vervoer. Dat nu de minister en de vakbond bang zijn dat huidige buschauffeurs hun werk verliezen, kan ik begrijpen, maar het wordt zo wel een vreemde discussie. Goed bedoelende vrijwilligers worden zo in de verdediging geduwd." Afgelopen juni sprak Provinciale Staten over het openbaar vervoer op het Friese platteland. Dorrepaal: ,,We hebben toen als bestuurders kritisch gekeken naar de plannen van gedeputeerde Kramer. Wat positief opviel is dat sommige lokale dorpen in onze provincie al rijden met een buurtbus. Zoiets juich ik enorm toe: laat de buurtbussen rijden. Ik vraag aan Kramer of in Fryslân ook meer vrijwilligers op een eigen dorpsbus rijden en of dit past in de nieuwe plannen." Vragen aan gedeputeerde Kramer Dorrepaal is van mening dat als de samenleving met vrijwilligers individuen kansen biedt voor een betere bereikbaarheid, een overheid deze individuen moet faciliteren. Het Statenlid uit Makkinga prijst juist de vrijwilligheid: ,,Onrendabele buslijnen op het platteland rijden de laatste jaren niet meer, de buurtbus is een uitkomst om toch 'iets' van openbaar vervoer te hebben." De CDA-fractie wil van Johannes Kramer weten of hij, net als het CDA, van mening is dat lokale initiatieven, zoals een buurtbus met vrijwilligers, aangemoedigd moeten worden.