Nieuwe parochie Heilige Clara van Assisie neemt afscheid van Marie Tiesinga

Drachten -  Met ingang van 1 januari 2016 is de fusie van de parochies in Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied een feit en heet de nieuwe parochie Heilige Clara van Assisie.

Dit maakte Pastoor Jos Deuling bekend tijdens de afscheidsviering van pastoraal werkster Marie Tiesinga in Zorgvlied. Afscheid Marie Tiesinga De sfeervolle Andreaskerk was tot de nok toe gevuld met genodigden en parochianen uit de vier parochies. Ook buiten, in de grote tent, zaten tientallen mensen die de laatste viering van Marie Tiesinga op een groot scherm konden volgen. Het afscheid werd gekenmerkt door veel persoonlijke inbreng, zoals een songtekst van Jacques Brel over de kracht van de liefde en een ode aan de pastor in het collectelied. Namens de vier parochiebesturen sprak Ignas de Grefte zijn waardering uit voor de volle overtuiging waarmee Tiesinga haar werk altijd heeft gedaan. ,,Het werk van de pastoraal werkersters in een parochie, ontstaan in tijden van schaarste aan pastoors, wordt niet altijd op waarde geschat", verwoordde De Grefte de mening van veel parochianen. Marie Tiesinga kreeg bij deze gelegenheid de eerste, en tevens enige, uitgave van een speciale glossy met haar naam. Een selecte groep parochianen tekende hierin bijzondere herinneringen aan haar op. Benoeming Tiesinga is per 1 september benoemd in de ‘buurgemeenten’ Wolvega, Heerenveen, Frederiksoord en Steggerda.