Fotoreportage | Laarzen aan op nieuw wandelpad om zandwinput Lipomwyk

URETERP - Wethouder Wietze Kooistra opent zaterdagmiddag om half vier het nieuwe wandelpad om de zandwinput aan de Lipomwyk bij Ureterp aan de Feart. Eén tip: laarzen aan!

Tekst en foto's: Fokke Wester Bij een voorproefkuier twee dagen voor de geplande opening blijkt het pad net bemest door de boer die het perceel huurt. De gier is geïnjecteerd in de brede grasstrook om de voormalige zandwinput heen en dat heeft gezorgd voor flinke sporen. Ook de zware trekkerbanden hebben hun sporen nagelaten en verder heeft er net nog vee gelopen rond het water: her en der liggen de grote vlaaien. Het is duidelijk: de wandelaar die het rondje maakt moet niet te veel om zich heen kijken, maar kan beter de blik op de grond gericht houden. Tijdens de kuier vallen meer mankementen op. Zo zijn er geen afvalbakken. Bezoekers hebben her en der afval achter gelaten, vooral in de buurt van bankjes. Ook is de route nog niet echt duidelijk aangegeven. Volgens het informatiebord aan de Lipomwyk moet het pad helemaal tot aan het kanaal worden gevolgd. Dan kan via een bosstrook terug worden gelopen naar De Feart. Maar wie dat doet, kan op het einde toch niet meer verder en moet het hele stuk gewoon terug. Halverwege ligt een provisorisch bruggetje van betongaas over de sloot en zo kan het wandelpad terug naar de Feart worden bereikt. Via de Feart en de Lipomwyk keert men tenslotte terug bij het startpunt. Inclusief verkeerde afslag komt het pad daarmee op een totale afstand van 5,8 kilometer. Aantal jaren Voorzitter Jolanda Brouwer van Plaatselijk Belang Ureterp is blij dat het wandelpad eindelijk officieel geopend kan worden. PB is al een aantal jaren in gesprek geweest met de gemeente Opsterland en de firma Van Oord, die eigenaar is van de zandwinput en de grond er omheen. PB wilde het gebied graag toegankelijk maken voor omwonenden en natuurliefhebbers. ,,Dit is natuurlijk een uniek stukje Ureterp.'' Dankzij de samenwerking is er nu gezorgd voor een natuurlijk wandelpad, met bij het startpunt aan de Lipomwyk een toegangshek dat ook geschikt is voor fietsers, een fietsenstalling, veeroosters en een informatiebord over het gebied. Verder staan er rond de plas bankjes met uitzicht op het water. Veenbaas De Lippe Gabriëlsplas is vernoemd naar Lieppe Gabriëls, een schoenmaker en veenbaas uit Oudega, die later verhuisde naar Ureterpervaart. Tussen 1693 en 1710 kocht hij er veel landerijen in de buurt, om er turf te laten winnen. Voor de afvoer daarvan liet hij twee wijken graven. Ook de Lipomwyk (Lippe-om betekent omke Lippe) waaraan de plas nu ligt is naar hem vernoemd. Lieppe Gabriels overleed rond 1735 aan de Vaart. De zandwinput is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikt om er zand te winnen dat nodig was voor de wegenbouw. Het Ureterper zand is onder meer gebruikt voor het knooppunt Ureterpvallaat (1980), de A7 tussen Frieschepalen en Beetsterzwaag (1980) en het aansluitende deel van de A7 naar Leek (1982). Vier jaar geleden is het zand uit deze put gebruikt om de zandwinput van Strandheem weer op te vullen. De vergunning voor de Lipomwyk liet toe dat het zand tot een diepte van 20 meter is weggezogen. Dikke snoeken De Lippe Gabriëlsplas is populair bij sportvissers. Er zit veel vis, weet Henk Heukers uit Ureterp. ,,Se ha de sânput ferbûn mei it kanaal en no sit hjir fan alles. Snoeken, snoekbears, echt hiele dikke. Ik kom hjir wol gauris, it is mar in eintsje fytsen fanút Oerterp. Dat se no it paad iepenje fyn ik prima, wy ha gjin lêst fan de drokte. It is hjir gewoan in hiel moai plakje.'' Het idee om het gebied rond de plas toegankelijk te maken voor wandelaar is jaren geleden al op tafel gelegd door de buurt, zegt Johan de Jong, bewoner van de Lipomwyk. Daarvoor hoefden niet zulke grote maatregelen genomen te worden, zegt hij. ,,It is in moai gebiet, wy woenen it lytsskalich hâlde. Der soe ek hiel moai in natuerpaad makke wurde kinne foar de basisskoallen yn de omkriten. Der komme hjir in protte bisten en planten foar. Winters befriest dit wetter hast net, omdat it sa djip is, en dan sjochst hjir hiele kloften fûgels.'' Noait wer wat heard Het idee van de buurt is opgepakt door Plaatselijk Belang, maar de omwonenden hebben er vervolgens nooit wat van gehoord, zegt Johan de Jong. Ook van de opening komende zaterdag is hij niet op de hoogte. ,,Wy ha yndertiid noch foarsteld om der ôffalbakken del te setten, dy woenen wy dan sels wol om de safolle tiid leegje. Ek woenen wy der wol buordsjes by sette, mar wy ha der noait wer wat fan heard.''