Fries Leerhuis Olterterperkring in Beetsterzwaag en Drachten

Drachten - Het komende seizoen biedt Fries Leerhuis, Olterterperkring, weer een programma waarin actuele vragen van theologische, politieke en culturele aard in het licht van Bijbels denken worden geplaatst.

Cursus A, ‘Wonen in het verhaal van Jezus’, omvat zes maandagavonden waarop inleiders de vraag belichten hoe het Oude Testament zich laat zien in de verhalen van de evangelisten. Cursus B, ‘De Romeinenbrief’, omvat zes maandagavonden waarop verschillende inleiders een aantal aspecten betreffende Paulus’ brief  aan ‘allen die in Rome zijn’ aan de orde stellen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Hellenistisch-Romeinse culturele achtergrond van Paulus. Zoals gewoonlijk hebben de cursussen A en B naast de genoemde avonden  een gemeenschappelijke start- en slotavond. De openingsavond. Op maandag 29 september om 20.00 uur, brengen Kees Posthumus en Juul Beerda in een muzikale theatervoorstelling Paulus als apostel van de vrijheid voor het voetlicht. Op de slotavond in april presenteert dr. Anne Marijke Spijkerboer ‘beelden van Christus in het werk van Chagall’. Boven genoemde bijeenkomsten vinden plaats in De Buorskip in Beetsterzwaag.  Cursus C ‘Joodse literatuur’.  Mevr. Erica Plomp- den Uijl bespreekt boeken uit de hedendaagse Joodse literatuur. Deze cursus wordt gegeven vanaf 5 januari op vier maandagmiddagen  in het Karmelklooster in Drachten. Bovendien worden er op woensdagochtend in de Buorskip de volgende cursussen gegeven: In Cursus D1, komend najaar, bespreekt dr. Wilken Veen  brieven van Bonhoeffer. In Cursus D2, komend voorjaar, werpen de theologen Alex van Ligten en Adri Sevenster hun licht op ‘de bijbel in de Ster’(Franz Rozenzweig). In Cursus D3 neemt rabbijn Tamarah Benima in het voorjaar op twee woensdagochtenden ons mee naar verhalen uit de Midrasj en de Misjna: Joodse teksten die de Tora uitleggen. Tot slot kunnen geïnteresseerden in april met de Olterterperkring op reis naar Antwerpen en Brussel om de wortels van de christelijke geloofsgemeenschap beter te leren verstaan. U maakt daar kennis met de Joodse gemeenschappen en de cultuur-historische rijkdom van deze beide steden. Het programmaboekje met aanmeldingskaart is aan te vragen bij dhr. P. Spreij; e.mail: peter@pspreij.nl; tel.0594-769063. Op de website van de Olterterperkring staat gedetailleerde informatie: www.olterterperkring.nl