Bodem Moleneind te hard voor ankers: werk aan Drachtstervaart even stilgelegd

DRACHTEN - De bodem onder het Moleneind is te hard voor de ankers voor de kademuren. Om nieuwe berekeningen te kunnen maken is het werk enkele dagen stilgelegd.

De stalen damwanden achter de gemetselde kademuren van de Drachtstervaart worden met ankers vastgeslagen in de achterliggende bodem. Bij de laatste gedeelten bleek echter dat de grond te hard was om de wanden goed te kunnen verankeren. ,,It is in âlde liemlaach en omdat der hast gjin focht yn siet, wie dy sa hurd as beton'', legt uitvoerder Henk Ypma van aannemer Van der Wiel Infra uit. Het was mogelijk om in de leemlaag te boren, maar dat zou risico's met zich meebrengen voor de oudere gebouwen in de omgeving. ,,De trilling soe soargje kinne foar skuorren of sels foar it ynstoarten fan gevels.'' Er moeten nu planken de bodem in worden gebracht, waaraan de ankers vast gemaakt kunnen worden. Dat werk wordt gecombineerd met het leggen van de riolering. Daarvoor moesten de bouwers echter wel eerst terug naar de tekentafel, om nieuwe berekeningen te kunnen maken. De uitkomsten daarvan zijn vervolgens ingeleverd bij de gemeente, die haar toestemming moet geven. Ypma verwacht dat het werk deze week al verder kan gaan. ,,Ik hoopje hjoed of moarn al.'' Het stilleggen van het werk heeft in het centrum gezorgd voor enige onrust, zo bleek deze week. Daar kwam bij dat Van der Wiel de spandoeken met de bedrijfsnaam van het carillon heeft verwijderd. Gevreesd werd voor een tweede bouwstop in Drachten, na het debacle bij de Lawei vorige week. Daar werd de bouwer door de opdrachtgever naar huis gestuurd. Geruchten dat Van der Wiel Infra betrokken zou zijn bij een faillissement worden door Ypma echter naar het rijk der fabelen verwezen. ,,Wy koenen gewoan eefkes net fierder. En dy spandoeken ha wy der wei helle op fersyk fan de winkeliers sels.'' De uitvoerder verwacht dat het werk aan het laatste deel van het Mleneind nog een paar weken duurt. Met een week of zes kan er dan water in dat deel van de vaart. ,,Wy moatte noch besjen oft wy in ferbining meitsje mei it oare stik. It is ek mooglik om wetter te heljen út it Thalenparkje achter Dunlop.'' Het resterende deel van het Moleneind, het middengedeelte ter hoogte van het politiebureau en Dunlop, staat in de planning voor volgend jaar.