Terrassen blijken de enige obstakels voor rolstoelers in Gorredijk

GORREDIJK - Het valt wel mee met de toegankelijkheid voor rolstoelers in Gorredijk. Dat bleek vanmiddag tijdens een proef in het dorpscentrum. Alleen bij de terrassen wil het nog wel eens misgaan.

Tekst en foto's Fokke Wester Onder het motto 'De Straat is Van Iedereen' hield de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland vanmiddag een kleine actie in het centrum van Gorredijk. Voorzitter Sytske de Vos en secretaris Trijntje Hoekstra, de een afhankelijk van een rolstoel, de andere zich voortbewegend in een scootmobiel, voerden de optocht aan. Begeleid door penningmeester Klaas Bood en algemeen bestuurslid Sjoukje van den Bosch maakten ze een rondje door het centrum van Gorredijk. Op uitnodiging kwamen ook Hester Jongsma en Wiebe van der Meulen van de ouderenbond ANBO en voorzitter Janet Huisman van Plaatselijk Belang Gorredijk meelopen. NP Het resultaat viel eigenlijk erg mee, was na afloop de conclusie van een rondje Langewal, Brouwerswal, Markt, Hoofdstraat. Wel werd op de Markt een voetpad versperd door een auto, maar die stond er op een normale parkeerplaats. ,,Dat is dus wol in ûnderwerp dat aanst op de aginda fan Pleatslik Belang komme moat'', vond Huisman. ,,De gemeente hoecht der allinnich mar NP foar te setten en de stoepe wat te ferleegjen, dan is dat al oplost.'' Bij modezaak Leads in de Hoofdstraat stuit Sytske de Vos in eerste instantie op een onneembare drempel, maar een toesnellende medewerkster van de winkel laat weten dat de ingang drie meter verderop wel toegankelijk is voor rolstoelen. Ook de Regiobank aan de Brouwerswal heeft een op het eerste gezicht lastige invalidenoprit, maar bij het oprijden hebben beide bestuursleden er geen probleem mee. Haken achter een stoel Waar ze wel problemen mee hebben, zijn de terrassen in de Hoofdstraat. Bij de Vergulde Turf blijft De Vos haken achter een stoel en wanneer Klaas Bood gaat zitten aan een tafeltje bij Pizzeria Oase, kan Trijntje Hoekstra er niet meer langs. De gemeente Opsterland heeft terrassen vrijgegeven, zodat er niet meer een vergunning nodig is. ,,En dat is in ferbettering, it is der yn De Gordyk in stik geselliger op wurden'', vindt Huisman. ,,Se moatte der allinnich eefkes om tinke dat se rûmte oerhâlde. Want net allinnich minsken yn rolstoelen ha der lêst fan, mar ek âlderen mei in rollator en memmen mei in bernewein.'' De Bibliotheek blijkt wel toegankelijk, al kan de toegangsdeur niet worden geopend door iemand in een rolstoel. Maar dat hindert niet, want die deur wordt opengezet zodra de bibliotheek open gaat, zegt een van de medewerkers. De volgende deur is wel weer elektrisch en automatisch. Een probleem in de bieb is wel het invalidentoilet. Sytske de Vos kan er achterstevoren net inrijden, maar daar is alles mee gezegd. Er is namelijk geen ruimte om te manoeuvreren. ,,Ik kin net iens by de kraan om myn hannen te waskjen'', stelt ze vast. Ook de wc-pot is onbereikbaar, evenals de alarmbel, een draadje op tien centimeter boven de grond. De medewerker heeft er nog nooit klachten over gekregen. ,,En der wurdt ek amper gebrûk fan makke, mar wy sille it oankaarte.'' Weekmarkt De Werkgroep plande de rondgang speciaal op de woensdagmiddag, omdat dan de weekmarkt op de Langewal staat. Sommige kramen en vooral koelwagens blijken de beschikbare ruimte inderdaad behoorlijk in te perken, zodat zelfs wandelaars met de fiets aan de hand er krap door kunnen. ,,Minsken moatte der soms eefkes op wiisd wurde dat se in rek mei guod net midden yn it paad sette moatte, mar it is hjir net in drama'', concludeert Trijnje Hoekstra. In haar woonplaats Beetsterzwaag heeft ze wel erger meegemaakt. ,,Foaral dy smelle, skeane stoepen binne ferfelend. Wa't rinne kin fernimt dat net, mar yn sa'n hege scootmobyl is dat hast net te dwaan. En soest sizze, krekt yn De Sweach is it wol noadich om rekken te hâlden mei rolstoelen en rollators.''