Rabobankgeld voor lokale initiatieven in regio Gorredijk

Gorredijk -  Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft geld gedoneerd aan lokale maatschappelijke initiatieven in ook de regio Gorredijk. 

Het gaat om de projecten: -           Frysk sjongkoar Gorredijk: voor de aanschaf van een elektrische piano. -           Doarpsrounte Tijnje: voor aanschaf 5 december materialen. -           Stichting Toeristisch netwerk Friese Wouden uit Gorredijk: voor stimulering         toeristische wandelroutes rond beekdalen, Tjonger en Lende. -           Natuurbad De Wispel Tijnje: voor vervanging van hekwerk. -           IJsclub Haast U Hemrik: voor aanschaf duurzame verlichting van de ijsbaan. -           Speeltuincommissie Jonkerslân: voor aanschaf van speeltoestellen voor de jeugd. -           Actie 'U geeft toch ook' uit Lippenhuizen: voor aanschaf van een menwagen voor            gehandicapten. -           VV Gorredijk: aanschaf Led verlichting voor op het trainingsveld. Leefbaarheid Tijdens een feestelijke uitreiking deze week bij de Rabobank in Heerenveen ontvingen vertegenwoordigers van 21 projecten een donatie uit het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Aanvragen Besluitvorming over aanvragen vindt plaats door leden van de ledenraad van de bank. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. De commissie - bestaande uit leden van de bank – komen meerdere keren dit jaar bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het reglement. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Coöperatiefonds’. Op de foto De vertegenwoordigers van de projecten die een donatie van de Rabobank hebben ontvangen.