Ingezonden | Nieuwe duidelijkheid inzake Lawei

Drachten - Na een bezoek aan de bouwplaats en  een uitgebreid gesprek met enkele leden van de directie van bouwbedrijf van Norel, hebben de aanwezige raadsleden een heel ander beeld gekregen van de situatie rondom de Lawei.

,,De gemeenteraad van Smallingerland heeft vorige week 3,7 miljoen beschikbaar gesteld om de bouw door een andere aannemer af te laten maken. Norel geeft aan dat na mediation op zeer korte termijn een herstart gemaakt kan worden waarbij het gebouw op 1 Jan. 2015 opgeleverd kan worden. De totale meerkosten bedragen momenteel ongeveer 8 ton ex. Btw. Daarmee zou Smallingerland miljoenen besparen. Ook in het vonnis van arbitrageuitspraak wordt aangegeven dat mediation onderdeel is van het huidige bestek. Het is onbegrijpelijk dat deze weg niet is gevolgd. Deze mogelijkheid is nog steeds open. Als Raad mag je er op vertrouwen dat de verantwoordelijke wethouder de Raad informeert als er spanningen ontstaan in een dossier. Dat is echter niet gebeurd. Erger nog, de wethouder loog de raad voor. Er was al direct vertraging in de bouw ontstaan door te laat opleveren van de bouwplaats tengevolge van asbestsanerimg, gebrekkige communicatie naar de aannemer, te laat maken van keuzes en wisselende eisen ten opzichte van het bestek. Bij doorbouwen in plaats van bouwstop had het project in week 47 opgeleverd kunnen worden. De hele oppositie vind het onbegrijpelijk dat de PvdA, CU, D '66 en SP genoegen nemen met de aangeleverde eenzijdige informatie en geen  hoor en wederhoor willen toepassen. Morgenavond vindt hierover een spoeddebat plaats in de Raad waarbij een motie van wantrouwen wordt voorbereid." CDA, ELP, VVD, Smallingerlands Belang, Groen Links en FNP.