Emoties spelen op bij overdracht snippergroen in Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf -  Opsterland wil maatwerk leveren bij de verkoop van stroken gemeentegrond aan particulieren. Potentiële gegadigden verwijten de gemeente een zwalkende aanpak.

De oppositie onder aanvoering van PvdA-fractievoorzitter Roel Vogelzang loopt te hoop tegen de manier waarop het bestuur de stukjes gemeentegrond overdraagt aan particuliere geїnteresseerden. Vanuit Beetsterzwaag en Nij Beets, waar de overdracht van snippergroen  momenteel in volle gang is, komen bij de oppositiepartijen veel klachten binnen over de onduidelijke regels die de gemeente daarbij hanteert. ,,Het heeft er alle schijn van dat het college willekeurig te werk gaat doordat beleidskaders ontbreken.” De kritiek van Vogelzang werd maandagavond met instemmend geroffel ondersteund van Sweachsters op de publieke tribune, die met de gemeente in de clinch liggen. De oppositieleider wil dat verantwoordelijk wethouder Piet van Dijk de raad betrekt in de verkoop van het snippergroen, voordat de uitrol verder in de gemeente plaatsvindt. 1900 verhalen Hoewel de uitvoering formeel een zaak is van het gemeentebestuur, kwam de wethouder tegemoet aan de wens van de oppositie om zich ermee te bemoeien. ,,Als u denkt dat de transparantie daarmee gediend is, mij best.” Maar Van Dijk gaf meteen te kennen dat hij hoe dan ook voornemens is om het project door te zetten. Of de bemoeienis van de raad aan de huidige praktijk wat kan toevoegen, betwijfelt de wethouder. ,,Het gaat in zijn geheel om 1900 strookjes grond en aan elk stukje zit een persoonlijk verhaal vast, dikwijls gespeend met de nodige emoties. Een socioloog zou er op af kunnen studeren. “ De spanning die er volgens Van Dijk zit tussen de regels en de wens van het college om maatwerk te leveren, brengt gesteggel met zich mee. Maar anders dan de oppositie wil doe geloven, komt de wethouder in dit stadium slechts tot 15 serieuze klachten op een totaal van 440 dossiers. Van Dijk bestrijdt dat tussendoor de regels zijn veranderd. Coalitiepartner Gerrit Weening van de ChristenUnie stak zijn ergernis over de oppositiebemoeienis niet onder stoelen of banken. ,,Met praatgroepen maken we de zaak alleen maar ingewikkelder.” Tekst: Wim Bras