Lastenverzwaring voor Opsterlanders blijft uit in 2015

Opsterland-Ooststellingwerf - Opsterland krijgt het zwaar voor de kiezen in 2015, maar de inwoners zullen dat niet direct voelen in de portemonnee. De gemeente bezuinigt vooral in eigen huis en knibbelt over de hele linie wat van de budgetten af.

Opsterland moet het in 2015  met 3 miljoen euro minder doen van Den Haag. Op een totale begroting van 80 miljoen euro doet dat pijn. Zeker als je de eigen burgers wil ontzien, zoals de coalitiepartijen bij de verkiezingen hebben beloofd, en de grote bezuinigingsslag in het publieke domein al in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden (wegenonderhoud, bibliotheken). Dan rest niets anders dan snijden in eigen vlees, dingen slimmer doen, en een noodgreep in de reserves, zo blijkt uit de conceptbegroting die wethouder Rob Jonkman deze week presenteert. Afslanking Zo wil Opsterland het met tien ambtenaren minder stellen. Opmerkelijk, want nog niet zo lang geleden beweerde het college dat wat personeel betreft de rek er echt uit was. Doordat de gemeente echter meer en meer optreedt als procesbewaker en de uitvoering aan derde partijen overlaat, kan Opsterland met minder mensen toe, geeft wethouder Piet van Dijk als verklaring. ,,Kijk naar het MFA in Tijnje: het dorp voert de regie, de gemeente toets of alles goed verloopt. Dat scheelt in ambtelijke inzet. Het grondbeleid idem dito, daar nemen marktpartijen nu het voortouw.” Verder verwacht de gemeente dat de OWO-samenwerking en de toenemende digitalisering het ambtenarenapparaat verder zullen afslanken. Zero Dit jaar stopt Opsterland met de praktijk van het vanzelfsprekend overhevelen van de jaarbudgetten en heeft het college per taakstelling precies uitgerekend wat de kosten zijn. Dit zogeheten zero based budgetting kostte volgens Jonkman veel tijd, maar levert wel de nodige besparingen op. ,,We hebben de budgetten uitgeknepen, de lucht is er definitief uit. Geld voor iets extra’s hebben we niet meer.” Daarbovenop hanteert het college de kaasschaaf, alle geldstromen worden nog eens gekort met drie procent. Dat geldt ondermeer voor de studiepot om ambtenaren bij te scholen, cultuursubsidies, tot aan het onderhoud van wegen aan toe. Forenzenbelasting Verder heeft Jonkman een nieuwe verdientruc bedacht: forenzenbelasting. Niet-Opsterlanders die in de gemeente een tweede huisje hebben, zullen een bijdrage moeten gaan betalen. ,,Om ons heen gebeurt dat al veelvuldig. En het lijkt me ook niet meer dan redelijk dat je mee betaalt aan voorzieningen waar je gebruik van maakt.” Om de begroting helemaal sluitend te krijgen, doet Jonkman nog greep in de algemene reserves van 237.000 euro. Een eenmalige exercitie om het lastige jaar 2015 door te komen, aldus de wethouder. ,,Zo kunnen we lastenverzwaring voor burgers omzeilen. Voor 2016 en verder zal volgens Den Haag de rijksbijdrage weer oplopen.” Tekst: Wim Bras