ZorgThuis laat zich zien in de wijk in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - Onder grote belangstelling is donderdagmiddag het nieuwe kantoor van ZorgThuis en SchoonThuis geopend. Dit servicepunt van ZuidOostZorg is gevestigd in verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde.

‘Midden in de wijk, voor iedereen zichtbaar en toegankelijk’, zegt wijkverpleegkundige Bianca Droogh tevreden. Iedereen kan dagelijks bij het nieuwe steunpunt terecht. ‘Kan ik zorg krijgen, hoe moet ik dat regelen, waar kom ik voor in aanmerking? Het zijn allemaal vragen waar wij de mensen graag mee verder helpen’, vertelt Droogh. ‘Een verwijzing van de huisarts is daar niet eens voor nodig, iedereen kan rechtstreeks bij ons terecht.’ ThuisZorg biedt passende zorg aan huis. Er wordt gewerkt met kleine wijkteams, zodat de cliënt zoveel mogelijk dezelfde medewerkers ziet. ‘Heel prettig’, zegt de 79-jarige EbeltjeDermois-Hummel uit Waskemeer. Zij maakt inmiddels drie jaar naar alle tevredenheid gebruik van ZorgThuis. ‘Ze komen twee keer per dag om mij te helpen. Heel belangrijk, want zonder ZorgThuis kan ik mij echt niet redden.’ Naast fysieke zorg wordt er door ZorgThuis ook zorg op afstand aangeboden. Via de Ipad kunnen cliënten en  de verzorgende of verpleegkundige contact met elkaar leggen. ‘Er is veel belangstelling voor deze zogenoemde beeldzorg’, vertelt Droogh. ‘Evenals voor onze medicatiebegeleiding op afstand.’ Deze medicijnbegeleiding loopt via de Medido. Dit is een soort medicijnendoos die de cliënt een signaal geeft wanneer en welke medicijnen moeten worden ingenomen. ‘Met dit systeem lopen wij voorop in deze regio’, zegt de wijkverpleegkundige met gepaste trots. Naast ZorgThuis zijn er medewerkers van SchoonThuis aan het steunpunt verbonden. Zij verzorgen huishoudelijke hulp bij de mensen thuis. Het nieuwe steunpunt is zeven dagen in de week bereikbaar. Kijk voor meer informatie op www.zuidoostzorg.nl of bel gratis: 0800-5717171. Op de foto Ebeltje Dermois-Hummel krijgt tijdens de feestelijk opening van het nieuwe steunpunt informatie van ziekenverzorgende Sissy Götz.