Bewoners Raai en Leidijk niet blij met komst van de Aldi op terrein Baby Planet

DRACHTEN - De voorgenomen verhuizing van de Aldi van de Noordkade naar het terrein op de hoek van de Leidijk en de Raai zorgt voor onrust in de buurt. De omwonenden vrezen overlast.

De verhuizing van de Aldi naar het terrein van Baby Planet zal zorgen voor onveilige verkeerssituaties op de Raai. Die weg wordt druk gebruikt door fietsende scholieren naar en van de omliggende scholen. Dat wringt vooral met de grote vrachtwagens die enkele malen per dag de winkel gaan bevoorraden, vrezen de omwonenden. De buurtbewoners hebben ook kritiek op het ontwerp van het nieuwe pand. Er is een overkapping gepland aan de Raaizijde. De verwachting is dat er daardoor samenscholingen ontstaan met veel lawaai tot 's avonds laat, en dat er veel zwerfvuil wordt achtergelaten. Ook verwachten de buren dat er meer zaken zullen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. De bewoners zijn in gesprek met de gemeente Smallingerland en Aldi vastgoed over de uitvoering en dergelijke. Volgende week geven de betrokken partijen een toelichting op de plannen tijdens een inloopavond voor de buurtbewoners. Zie hier voor het eerdere artikel over de verhuizing.