Verbouw van de Grote Zaal van de Lawei is vandaag hervat

DRACHTEN - De verbouw van de Grote Zaal van schouwburg de Lawei is vandaag hervat. De verwachting van De Lawei dat de opname van de situatie door de Raad van Arbitrage op 14 en 15 oktober zou zijn en dat de sleutel op 16 oktober terug zou komen bleek te optimistisch, maar deze week is wel al vast de Grote Zaal wel vrijgegeven. 

Het proces van opname is een zeer nauwkeurig proces. Alles wat er in de bouw tot dusver gerealiseerd is, wordt beschreven. Zowel De Lawei als Van Norel heeft er een groot belang bij dat dit proces zorgvuldig wordt gedaan. Daarbij is de volledige opname ook de basis voor de vervolgwerkzaamheden van de aannemer die de werkzaamheden gaat afmaken. In twee teams Omdat de opname gedaan wordt in het bijzijn van een afvaardiging van Van Norel, De Lawei en een onpartijdige delegatie, de Raad van Arbitrage voor de Bouw, en al deze mensen niet aaneengesloten hun agenda's op elkaar kunnen afstemmen, zou het hele proces van opname ongeveer een maand kunnen gaan duren. Daarom is er op verzoek van De Lawei gekeken of er misschien in twee teams opgenomen kan worden en of niet alsnog de agenda’s vrijgemaakt kunnen worden. Dat is gelukt, er volgen na vandaag nog vijf opnamedagen in twee teams. De Lawei verwacht dat op 31 oktober de volledige opname afgerond is. Om zo snel mogelijk weer te kunnen draaien in De Lawei is ook in overleg met Van Norel besloten dat het gebied rondom de grote zaal, dat al is opgenomen, ter beschikking wordt gesteld aan De Lawei, zodat de bouwers in dit deel aan de slag kunnen. Vandaag wordt de grote zaal, de ruimte van De Galerij, de grote foyer en het gebied eromheen vrijgegeven. Dit betekent dat Bouwbedrijf Talsma uit Drachten vandaag de werkzaamheden in en rond de grote zaal weer kan hervatten. De medewerkers van de schouwburg kunnen de zaal en ontvangst en logistieke ruimtes zo snel mogelijk weer in gebruik nemen voor de presentatie van voorstellingen. Aanbesteding Bouwbedrijf Talsma gaat aan de slag in dit deel van het gebouw. Voor de resterende herstel- en bouwwerkzaamheden wordt de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen met de twee eerder genoemde geïnteresseerde partijen: Dijkstra-Draisma en Koopmans-Friso.