Wethouders naar bijeenkomst 'Iedereen kan sporten'

Opsterland-Ooststellingwerf -  In Friesland kunnen mensen met een beperking kiezen uit 400 sportmogelijkheden. In de ene gemeente is het aanbod en de behoefte groter dan in de andere.

‘Iedereen kan sporten! Hoe zit dat in uw gemeente?’ is het thema van de wethoudersbijeenkomst op 29 oktober bij Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag. Wethouders krijgen onder andere te zien of er voldoende sport- en beweegaanbod in hun gemeenten is. De wethouders die als ambassadeur van het Jaar van Aangepast Sporten in Friesland willen hun ideeën en ervaringen delen. Zij hebben een bezoek gebracht aan sporters met een beperking in hun gemeente. Tijdens de bijeenkomst komt onder andere de vraag aan de orde: hoe kan aangepast sporten als middel worden ingezet in het kader van de aankomende decentralisaties. Jaar van Aangepast Sporten Het is het jaar van het aangepast sporten in Friesland. In dat kader organiseert Sport Fryslân elke maand verschillende activiteiten. In oktober is de activiteit gericht op de wethouders van Friesland. De ambassadeurs zijn de wethouders: Piet van Dijk (Opsterland), Andries Ekhart (Leeuwarden), Doeke Fokkema (Tytsjerksteradiel), Jos ter Horst (Smallingerland), Janny Schouwerwou (De Friese Meren) en Jelle Zoetendal (Heerenveen).