Wethouder Kooistra vertrouwt op eigen sociale kracht

Drachten -  Dat het college minder geld wil uittrekken voor de voedselbank en de Stichting Urgente Noden heeft alles te maken met de nieuwe aanpak van de sociale zorg in de gemeente. Wethouder Wietze Kooistra vertrouwt op de eigen kracht van Opsterland en vraagt aan de raad om hem daarin te volgen.

Nu de gemeente zelf de regie in handen krijgt over het sociale domein gaat wethouder Kooistra er vanuit dat voor de voedselbank en SUN op termijn nog slechts een bescheiden rol resteert in Opsterland. Probleemhuishoudens zullen door vroegtijdige signalering en  integrale aanpak van de daartoe ingestelde gebiedteams sneller hun moeilijke situatie  te boven komen. Ze hoeven dan geen beroep te doen op hulporganisaties van buiten. “Met onze aanpak van de sociale zorg gaan minder mensen naar de voedselbank.” Appel Kooistra deed woensdagavond in het begrotingsbehandeling een appel op de gemeenteraad om hem te volgen in het geloof in eigen kunnen van Opsterland. Niet in het minst als blijk van vertrouwen in de nieuwe opzet, waarbij de zorgplicht voor de inwoners a priori bij de gemeente ligt. Als logische gevolgtrekking daarvan is er minder geld nodig voor buitengemeentelijke  hulp, redeneert Kooistra. De raad toonde zich gevoelig voor het verhaal van de wethouder, zeker nadat Kooistra aangaf dat zijn deur altijd open staat voor de voedselbank. “We bezuinigen weliswaar, maar beschouw de overgebleven 3000 euro als vertrekpunt.” De praktische vraag van PvdA-er Joke Brouwer hoe de voedselbank het dan moet zien te bolwerken in het pand dat alleen al aan huur 6000 euro kost, bleef in de lucht hangen na het gloedvol betoog van de wethouder. Schuldhulp Sikke Marinus wees Kooistra op de financiële capaciteit van SUN door fondswerving. Dat laat Opsterland lopen als het de schuldhulp zelf ter hand neemt, met het risico dat de gemeente in de eigen vingers snijdt, volgens de OB-er. Maar ook in het geval van SUN hield Kooistra voet bij stuk door te wijzen op de slagkracht van de gebiedsteams. “Elk team heeft een eigen schuldhulpverlener, we zijn er op tijd bij.” Tekst: Wim Bras