Vlooienmarkt Bakkeveen steunt lokale verenigingen

Drachten -  De vlooienmarkt van Bakkeveen heeft een bijzonder goed seizoen achter de rug en deelde wederom haar inkomsten weer met verenigingen en het dorp. 

Op vrijwel alle twaalf de marktdagen was het redelijk tot goed marktweer. Het aantal standhouders en bezoekers is zo'n 20% toegenomen in vergelijking met recordjaar 2013. De vlooienmarkten worden door vrijwilligers van sportverenigingen georganiseerd en deze verenigingen ontvangen hiervoor jaarlijks een vast bedrag. Na aftrek van de daadwerkelijke kosten worden alle resterende inkomsten aan het dorp beschikbaar gesteld. In 2012 is begonnen met het ondersteunen van andere dan de sportverenigingen, omdat de inkomsten voor de organiserende verenigingen eigenlijk te hoog werden. In 2012 was het beschikbare bedrag voor verdeling € 2.500 en in 2013 verdubbeld tot ruim € 5.000. Op de Bakkeveenster Avond van 8 november had Vlooienmarkt Bakkeveen gelegenheid om haar financiële ondersteuning voor 2014 aan lokale organisaties bekend te maken. Er waren dertien verzoeken voor een financiële bijdrage ontvangen; elf daarvan werden deels of geheel gehonoreerd. Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen wordt als criteria gesteld dat men ook zelf via andere wegen naar financiële ondersteuning zoekt èn dat de bijdrage het welzijn in Bakkeveen of naaste omgeving verbetert. Tienduizend euro voor organisaties De elf organisaties ontvingen gezamenlijk ruim € 10.000. Onder de gelukkigen waren o.a. Brassband Opsterland, Sinterklaas voor een spetterende intocht,  € 1.000 voor De Natuurvereniging voor bloembollen langs de invalswegen van Bakkeveen, etc. De toneel vereniging ontving € 2.500 voor met name een groot aantal headsets om het geluid tijdens de voorstellingen nog verder te kunnen verbeteren. Aan de Bakkeveenster Himmelploeg werd voor het vele goede werk dat ze voor het dorp doen een uitje naar een musical aangeboden. Vijftienduizend euro naar Dúnsânproject Vervolgens resteerde er nog ruim € 15.000. Deze is toegevoegd aan de reserve voor investeringen in het kader van het Dúnsânproject. Fase 1 van dit project beoogt het in 2015 realiseren van een provinciale en gemeentelijke recreatieve TOP locatie. Deze investering zal naar verwachting ook de mogelijkheden van de vlooienmarkt verder verbeteren. Twaalf vlooienmarkten Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen genereert haar inkomsten door het organiseren van twaalf vlooienmarkten per jaar. Er worden daartoe standplaatsen aan standhouders verhuurd en er wordt een geringe betaling van € 1 gevraagd aan bezoekers voor het parkeren van de auto op de daarvoor bestemde weilanden. Gemiddeld waren er afgelopen jaar  450 standhouders per markt, met als topper meer dan 600. Het publiek kan een grote keuze maken uit de aangeboden goederen en die goederen voor relatief weinig geld weer nuttig hergebruiken. Er wordt met vrijwilligers gewerkt en alle opbrengsten worden lokaal maatschappelijk besteed.