Wethouder: Opvangschool voor asielzoekers ISK is niet meer tijdelijk

DRACHTEN - Volgens wethouder Ron van der Leck wordt het tijd om de ISK op te nemen in het normale onderwijs in Smallingerland. ,,Dit is al lang geen tijdelijke voorziening meer.''

Tekst en foto's Fokke Wester Voor de vakantie werd duidelijk dat er opnieuw een grote toestroom zou volgen van vluchtelingen uit Eritrea. Dat betekende dat de school aan de Stoeken in wijk De Venen te krap werd. De vraag aan de gemeente om twee extra lokalen werd door wethouder Ron van der Leck meteen gehonoreerd. Daarmee neemt Smallingerland een voorbeeldfunctie in binnen het Nederlandse onderwijs aan vluchtelingen, zegt bestuursvoorzitter Pieter Schram van Singelland, waaronder de ISK valt. Compliment ,,Ik moet de gemeente echt een compliment maken. De ISK is een school met een maatschappelijke opdracht. Dat betekent ook dat wij soms acuut de huisvesting moeten aanpassen. Toen wij voor de vakantie bij Ron van der Leck kwamen, was hij onmiddellijk bereid om van alles te regelen, buiten het gebruikelijke protocol om. Omdat het maatschappelijk belang daar om vroeg. De vraag die wij vandaag stelden, was bij wijze van spreken gisteren al beantwoord.'' Schram: ,, Ik heb met meer gemeenten gewerkt en deze houding is echt bijzonder. Een dergelijke inzet heb ik nog niet eerder meegemaakt. Wij kunnen ons niet verplaatsen in de wereld van deze leerlingen, maar we mogen niet vergeten dat het ook kinderen zijn. Ze hebben allemaal een verleden, maar hier kunnen we er voor zorgen dat ze ook een toekomst kunnen maken.'' Uitdaging Wethouder Van der Leck noemt de medewerking logisch. ,,Het was duidelijk dat als die extra klassen er niet kwamen, dat er dan een groep niet zou kunnen meedoen aan het onderwijs. Dat kun je niet toestaan, vind ik. Je mag het onderwijs aan deze kinderen niet belemmeren, daarom ben ik inderdaad voorbij gegaan aan de vaste procedures. Wij mogen ons wel eens afvragen wat de positie van de ISK in Drachten is. Wij gaan er nog altijd vanuit dat het hier om een tijdelijke voorziening gaat, maar wat mij betreft wordt het tijd om de ISK zijn volwaardige plaats in het normale onderwijsaanbod te geven. Ik daag daarom Singelland uit om zowel technisch als inhoudelijk te kijken naar de mogelijkheden.'' Een blijvende plaats in het onderwijsaanbod van Drachten, dat betekent nieuwbouw, vinden zowel Piet Schram als tijdelijk directeur Jur Moorlag van de ISK. ,,Ik ben er een groot voorstander van'', zegt Schram. ,,Als je volwaardig onderdeel wilt zijn, kun je niet voortdurend in noodgebouwen blijven zitten. Het imago van tijdelijkheid kun je alleen wegnemen met een vaste plek. Met een nieuw, eigen gebouw geef je een signaal af: jij hoort bij ons. Daarmee kun je de continuïteit laten zien.'' Golfbewegingen Een probleem is wel dat de ISK altijd last zal hebben van de golfbewegingen. Als er minder vluchtelingen komen, zal de school kleiner worden. ,,Zowel wat ruimte als ook wat personele bezetting betreft zul je dus heel flexibel moeten zijn'', zegt Moorlag. ,,We hebben nu twee extra lokalen en we hebben vier, vijf mensen extra moeten aannemen. Op het moment dat je minder leerlingen krijgt, kun je ook toe met minder leerkrachten, dus zul je mensen moeten ontslaan. Zo raak je voortdurend kennis kwijt, want bij een volgende groei kun je niet zomaar je oude medewerkers terugroepen. Dus moet je met nieuwe medewerkers weer opnieuw het zelfde wiel uitvinden. Die fluctuatie is het grote probleem, waar in het verleden de scholen in Sneek, Leek en Heerenveen op kapot zijn gegaan. Je gaat verplichtingen aan tegenover je personeel en tegelijk moet je flexibel kunnen zijn, dat bijt elkaar. Het idee van de wethouder is geweldig, ik zie het ook als een soort erkenning voor het ISK.'' Multifunctioneel karakter Een permanent schoolgebouw voor de ISK zou een multifunctioneel karakter moeten hebben, vinden Schram en Moorlag. ,,Je kunt daarbij ook denken aan een functie voor de buurt, daar zie ik wel mogelijkheden voor. Het zou ook de integratie bevorderen'', zegt Schram. De ISK moet ook in een eventuele nieuwbouw een bijzondere plaats behouden, vindt Moorlag. ,,Eigenlijk moet je het houden zoals het nu is. Bij deze doelgroep gaat het altijd om integratie, je kunt ze niet op basis van gelijkwaardigheid samenvoegen met een ander onderdeel van de school. De leerlingen moeten geschakeld worden naar een andere school, dit is een tussenfase.''   Schoolleiding ISK op non-actief gesteld, oud-directeur Jur Moorlag keer tijdelijk terug. Kijk hier voor een verslag van de opening van de twee nieuwe lokalen.