Hoe slechter het op de wereld gaat, hoe groter de ISK

DRACHTEN - Het feit dat de ISK groeit, is een signaal dat er ergens op de wereld weer mensen moeten vluchten. Dit jaar kwamen er meer vluchtelingen uit Eritrea en Syrië naar Drachten. Wethouder Ron van der Leck opende daarom vanochtend op de Internationale Schakel Klas (ISK) twee nieuwe lokalen.

Tekst en foto's Fokke Wester De ISK is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgezet om Nederlandse les te geven aan kinderen van asielzoekers. De school is bedoeld als schakel naar het gewone onderwijs. Naast Nederlandse taal krijgen de leerlingen ook les in de gewoonten en tradities van Nederland. Schommelt Het leerlingenaantal op de ISK in Drachten schommelt nogal. Zo telde de school op het hoogtepunt 400 leerlingen, om enkele jaren later te dalen tot 70. De school is ooit opgezet als samenwerkingsschool van Singelland en Liudger in Drachten en De Stellingwerven in Oosterwolde. Toen het leerlingenaantal steeds verder daalde, is de school ondergebracht bij Singelland. De ISK begon in de voormalige Huishoudschool aan de Van Haersmasingel. Na een grote brand in dat gebouw verhuisde de ISK naar de voormalige LEAO aan de Splitting. Toen daar minder leerlingen kwamen, werd het gebouw gedeeld met het VSO-onderwijs. Op een gegeven moment nam die groeiende school het hele gebouw in beslag en verhuisde de ISK naar de leegstaande school van het praktijkonderwijs aan de Stoeken. Op dit moment telt de ISK 150 leerlingen van meer dan twintig nationaliteiten. Met de twee nieuwe noodlokalen erbij telt de school nu dertig lokalen, waarin de leerlingen zes uur per dag les krijgen. Groei eerder gezien ,,De geschiedenis herhaalt zich'', zegt waarnemend schoolleider Jur Moorlag. ,,Die enorme groei hebben we eerder gezien. In de jaren negentig waren het vooral vluchtelingen uit Joegoslavië, nu komen ze vooral uit Eritrea. Het is zaak dat we blijven inspelen op de ontwikkelingen.'' Een probleem voor de school is dat leerlingen soms zomaar verdwijnen. ,,Er is altijd het risico dat ze terug moeten naar hun land. Sommigen duiken onder, soms ook worden kinderen plotseling opgepakt om te voorkomen dat ze dat doen. Want de regel is dat een gezin dat terug moet alleen weg kan als het compleet is'', legt bestuursvoorsitter Pieter Schram van Singelland uit. Schilderij Bij de opening spraken drie leerlingen uit Kroatie, Afganistan en Pakistan over hun school. Nadat wethouder Ron van der Leck een rood lint dorknipte lieten de leerlingen ballonnen op. Van der Leck kreeg een schilderij aangeboden door de 17-jarige Hongaarse leerling Bence Panka, die in Oosterwolde woont. Na de opening waren er workshops. ,,De workshop djembé werd gegeven door een man die zelf in het begin van de jaren negentig op zo'n schakelklas het Nederlands heeft geleerd. Ik heb even met hem gesproken. Zijn beide kinderen volgen nu in Nederland een universitaire opleiding. Ik heb de man gefeliciteerd, ik ben zo trots op zo'n man'', vertelt Jur Moorlag. Vraag om minder vakantie Pieter Schram: ,,Dit is echt een heel bijzondere school. Als je hier van de leerlingen hoort hoe trots ze op hun school zijn, dat is geweldig. Dit is ook de enige school waar ik wel eens de vraag krijg of de zomervakantie misschien ook wat korter kan. Dat heb ik echt nog nooit ergens anders gehoord. De ISK zorgt ook voor structuur in hun leven en een rustpunt. De docenten en onderwijsassistenten die hier werken zijn bevlogen en betrokken. Het is een mentaal zware baan, maar ze hebben liefde voor de doelgroep. Hier geven we de kinderen een basis om verder onderwijs te kunnen volgen, maar ook als ze terug moeten naar hun eigen land, hoop ik dat ze hier iets geleerd hebben waar ze wat aan hebben.'' Wethouder Ron van der Leck vindt dat de ISK een permanente plaats verdient in het onderwijs in Smallingerland. De schoolleiding van de ISK is op non-actief gesteld: Jur Moorlag keert tijdelijk terug.