Hulp zonder verwijzing bij GGZ In de Bres in Drachten

Drachten - Dit najaar is GGZ In de Bres in Drachten gestart met verschillende groepstrainingen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

De groepstrainingen hebben een christelijke basis en gaan in op hulpvragen op het gebied van angst, communicatie, relaties en zelfvertrouwen. Voor deze vorm van hulp is een verwijzing van de huisarts niet nodig. Vooral voor de 'lichtere' zorg zijn mensen steeds vaker aangewezen op hulp die ze zelf moeten betalen. Dan is de drempel vaak hoog "en dat is heel jammer", aldus Anne Jan Kok, bestuurder van GGZ In de Bres. ,,Want juist door in een beginstadium preventief aan het werk te gaan met problemen of moeiten, kan soms erger en veel verdriet voorkomen worden. Dat is toch een investering waard." De verschillende trainingen worden gegeven in een groep. Kok legt uit dat bij het werken in groepen deelnemers herkenning vinden bij elkaar. ,,Dat legt vaak al de basis tot herstel". Zo is er de training 'Stevig in je schoenen' voor kinderen met een laag zelfbeeld of die moeite hebben zich te uiten. De nieuwe groepstrainingen voor volwassenen zijn: 'Angst de Baas' voor hen die stress ervaren op basis van angst en 'Communiceren vanuit Verbondenheid' voor mannen en vrouwen die moeite hebben zichzelf uit te drukken of om kwetsbaar te zijn in het contact met partner en familie. De groepstraining 'In beeld komen' is speciaal gericht op vrouwen die moeite hebben om zichzelf te blijven bij het combineren van zorgtaken, baan en familie. Deze groepstraining wordt gegeven door een beeldend therapeut. Voor (echt)paren die merken dat hun relatie niet meer zo lekker loopt en daaraan willen werken is de groepstraining 'Vasthouden' een aanrader. Naast al deze trainingen ontwikkelde In de Bres nog een groepstraining voor volwassenen die al van alles geprobeerd hebben, al veel hulp hebben gehad, maar nog steeds moeite hebben met het accepteren van problemen of moeiten. Kok: ,,De groepstraining 'Leren leven zonder strijd' sluit prachtig aan bij onze herstelvisie 'wij geloven in herstel'. Herstel kent naar onze mening meerdere lagen. Van 'volledig herstel' tot het 'leren omgaan met'. Dat is het uitgangspunt bij al onze behandelingen, maar in deze groepsbehandeling dus heel specifiek." Door middel van deze groepstrainingen gaat GGZ In de Bres in op lichtere hulpvragen die er nog wel liggen, maar die niet meer vergoed worden door de verzekeraar. Kok legt tot slot uit dat deze groepsbehandelingen zelf betaald moeten worden. Maar door te werken in groepen zijn de kosten een stuk lager per persoon. En er zijn, volgens Kok, zorgverzekeraars die deze trainingen vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Een telefoontje naar de zorgverzekeraar kan dus zeer de moeite waard zijn. Soms is er wel een wachttijd omdat de groep vol moet zitten willen we kunnen starten. GGZ In de Bres verleent ook Basis GGZ en Specialistische GGZ. Deze behandelingen worden, na verwijzing door een huisartsen, vergoed door de zorgverzekeraar. GGZ In de Bres verleent christelijke geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassen met psychosociale en psychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie over GGZ In de Bres en het complete hulpaanbod op de website: www.ggzindebres.nl