Professor: 'Winkelcentrum Drachten is prima, maar het kan sfeervoller'

DRACHTEN - Smallingerland heeft zijn zaakjes prima voor elkaar als het gaat om goede parkeermogelijkheden en een goede kwaliteit van het Drachtster winkelcentrum. Dat zegt professor Cor Molenaar. Nu moeten klanten nog gemotiveerd worden om naar Drachten te komen. Dat kan met meer sfeer, beleving en betere looproutes.

Professor Molenaar bekeek op verzoek van de gemeente hoe het hier staat met de detailhandel. Smallingerland heeft in 2010 haar Detailhandelsbeleid  voor het laatst vastgelegd, maar er zijn redenen om dat beleid nog eens tegen het licht te houden. Niet alleen is er het een en ander veranderd in het Drachtster centrum, ook is het koopgedrag van de consument veranderd onder invloed van social media en webwinkels, heeft de regio te maken met vergrijzing, ontgroening en krimp en heerst er nog altijd een financiële crisis. Al eerder is besloten om enkele projecten niet te laten doorgaan. dat geldt bijvoorbeeld voor een nieuw winkelcentrum met parkeerruimte aan de Vogelzang, nieuwe winkels aan De Markt en een terrein voor vrijetijdswinkels langs de Noorderhogeweg. Door die plannen te schrappen komt de nadruk nu meer te liggen op het versterken van een compact kernwinkelgebied. Aanbevelingen Professor Cor Molenaar komt met een aantal aanbevelingen, die de gemeente heeft gebruikt om haar toekomstig beleid bij te stellen. Volgens Molenaar is vooral beleving, sfeer en aankleding belangrijk voor het centrum. Het college noemt enkele concrete mogelijkheden in haar voorstel aan de raad: - Wijkwinkelcentra kunnen beperkt uitbreiden met winkels voor de dagelijkse boodschappen (supermarkt, drogist, huishoudelijke artikelen). Het college is onder andere bereid om de verhuizing van de Jumbo van winkelcentrum Noorderpoort naar het naastgelegen voormalig busstation aan de Stationsweg mogelijk te maken. Die verhuizing is eerder afgeketst in de gemeenteraad. - Detailhandel op bedrijventerreinen is niet wenselijk. Er zijn uitzonderingen, zoals de verkoop van grote goederen in specifieke branches (auto's, boten, caravans, bouwmarkten en tuincentra). Om die reden wil de gemeente dan ook geen detailhandel toestaan in het Philipsveem aan de Hogeweg, dat binnenkort leeg komt te staan. - De King-boulevard blijft bestemd voor grote winkelformules op het gebied van wonen en klussen. - Aan de Vogelzang is alleen nog een kleinere uitbreiding mogelijk. Wel moet het gebied worden opgeknapt. - Aan De Markt komen niet meer extra winkels om te zorgen voor een leuk winkelrondje, wel moet het parkeerterrein worden opgeknapt. - Om het Raadhuisplein beter te verbinden met de Zuiderbuurt zou een pand worden gesloopt.  Hiervoor is vorig jaar nog 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Molenaar heeft geadviseerd de bestaande steegjes in tact te houden, maar ze sfeervoller te maken met behulp van licht, geluid en interactie. Dat kost aanzienlijk minder en heeft veel meer effect. Het geld dat overblijft kan ook worden gebruikt voor de herinrichting van de Markt. Professor Molenaars belangrijkste boodschap aan Smallingerland luidt: ga uit van het gedrag van de klant en zorg voor toegevoegde waarde bovenop het online winkelen. Dat betekent dus goede parkeermogelijkheden en een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Molenaar constateert dat de gemeente daarin al de juiste maatregelen neemt. De klanten moeten nu nog gemotiveerd worden om naar Drachten te komen. Het gaat hierbij om zaken als aanbod van winkels, dag- en avond horecavoorzieningen en sfeer/beleving en looproutes. Een sterke focus op de binnenstad is belangrijk voor het imago van de stad. Hiermee worden bezoekers aangetrokken van zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Molenaar pleit voor het aanstellen van een Centrummanager om te zorgen voor een goede coördinatie tussen ondernemers, winkeliersvereniging, het ondernemersfonds en de gemeente. Smallingerland is bereid hiervoor in drie jaar 37.500 euro voor uit te trekken. De Centrummanager moet onder andere zorgen voor een betere marketing en communicatie en nieuwe winkels aantrekken. Om klanten te trekken en te binden is het nodig dat er meer activiteiten komen. Straten kunnen sfeervoller worden ingericht en de horeca moet beter zichtbaar zijn. Kijk hier voor een deze week gepresenteerd rapport over koopstromen in Smallingerland.