Jubilea bij brandweer Gorredijk, Jubbega, Beetsterzwaag en Ureterp

Drachten -   De brandweerafdelingen van Beetsterzwaag, Gorredijk, Jubbega en Ureterp hebben zaterdag in Hemrik hun eerste gezamenlijke korpsavond gehad.

De brandweer in deze dorpen vormen sinds afgelopen januari samen een nieuw cluster. Ze zijn daarmee onderdeel van Brandweer Fryslan. Tijdens de korpsavond werden diverse jubilea gevierd. Acht brandweerlieden vierden hun 20-jarige jubileum bij de brandweer. Het ging om Jannes Wijnstra (Beetsterzwaag), Alfred Deems (Gorredijk), Tsjebbe Hoekstra, Rennie van der Ploeg en Edwin Stoelwinder (Jubbega) en Gert Jan Beers, Boeke Boekema en Jan Elmers (Ureterp). Edwin Hofstra (Gorredijk) behaalde zijn 12,5-jarig jubileum. De jubilarissen ontvingen uit handen van loco-burgemeester Piet van Dijk een medaille en oorkonde. In het nieuwe brandweercluster zijn onlangs vijf nieuwe brandweerlieden opgeleid. Drie personen behaalden onlangs het diploma brandweerchauffeur en drie brandweermannen zijn opgeleid als bevelvoerder. Momenteel zijn nog vijf mensen in opleiding om deel uit te maken van de brandweer in het cluster. Na de formele activiteiten vond het informele deel plaats. De organisatie van de korpsavond lag in handen van de brandweergroep Jubbega.