Burgemeestersontbijt: 'Waarom hebben wij hier geen koopzondag?'

DRACHTEN - De leerlingenraad van openbare basisschool De Swetten was dit jaar uitgenodigd voor het Burgemeestersontbijt van Smallingerland. Als ware raadsleden schuwden de kinderen vanochtend de politiek niet. Tot tweemaal toe werd gevraagd waarom Drachten geen koopzondag kent.

Tekst en foto's Fokke Wester In heel Nederland vinden deze week de burgemeestersontbijten plaats. De maaltijden zijn bedoeld om het belang van een goed ontbijt als start van een school- en werkdag onder de aandacht te brengen. De Burgemeestersontbijten maken deel uit van het Nationale Schoolontbijt, waarvoor dit jaar voor de elfde keer meer dan een half miljoen kinderen samen ontbijten op ongeveer 2500 basisscholen. Broodjes op De acht leden van de leerlingenraad van De Swetten kwamen vanochtend vroeg samen met schooldirecteur Durk Meijer naar het gemeentehuis, waar ze in de b&w-kamer werden ontvangen door burgemeester Tjeerd van Bekkum en wethouder Ron van der Leck van onderwijs. De doos met broodjes ging helemaal op en ook de pakken karnemelk, melk en sinaasappelsap gingen leeg. Alle kinderen beginnen gewoonlijk hun dag met een ontbijt, vertelden ze en ook doen ze allemaal aan sport. De acht leerlingen vormen samen de Leerlingenraad van de school, als gekozen vertegenwoordigers van de groepen zes, zeven (tweemaal) en acht. Ze vergaderen elke week en hebben als Raad maandelijks overleg met directeur Meijer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de pleinregels en het schoonhouden van de toiletten. Hurd nei de 300 De Swetten is een van de weinige oude scholen in Drachten die nog is blijven bestaan, wist Van Bekkum uit eerdere bezoeken. ,,De scholen waarop ik zelf heb gezeten zijn er al niet meer. De Swetten is een mooi, klassiek schoolgebouw uit 1954, dat kennelijk nog steeds goed functioneert.'' De school draait ook als nooit tevoren, liet directeur Meijer weten. In 2009 telde De Swetten nog 180 leerlingen, op dit moment bezoeken 260 kinderen de school. ,,En wy geane hiel hurd nei de 300, want der steane noch 40 op de list.'' Door de snelle groei zijn binnenkort wel twee extra noodlokalen nodig. Volgens Meijer is de snelle groei te danken aan de kwaliteit van het onderwijs, plus de goede locatie bij het centrum van Drachten. ,,De âlders yn de nije wiken sûnder skoalle, lykas Fennepark en Vrijburg, moatte dochs al mei de bern op de fyts nei skoalle, dan leit uzes moai sintraal.'' Tussen de broodjes door kwamen tal van onderwerpen aan de orde, waaronder tot tweemaal toe de koopzondag, de functie van de burgemeester en de belangrijke rol van het mobieltje. Het Drachtster winkelcentrum noemden ze 'gaaf' en de rol van de burgemeester is dezelfde als die van de koning, concludeerden ze. Volgens Van Bekkum wordt het trouwens tijd dat de majesteit een keer deze kant op komt. Uit zijn agenda maakten de scholieren op dat zijn werk vooral bestaat uit praten. ,,Ja, praten en borrelen, dat staat vandaag zo'n beetje op de agenda. Met twee lange vergaderingen en de bedrijvenbeurs in Groningen ben ik als het goed is rond half tien vanavond thuis.''