Werken met kubussen helpt jeugd over de drempel van Museum en gemeentehuis

DRACHTEN - Op het Museumplein is vanmiddag de expositie Kubuskunst onthuld. De tien kubussen zijn gemaakt door jongeren uit Drachten, onder begeleiding van kunstenaar Henk Hofstra.

Tekst en foto's Fokke Wester De eerste kubus stond al een tijdje in de hal van het gemeentehuis. Daarop waren contactdozen met elkaar verbonden. De tweede, met als basisidee een tangrampuzzel, kwam in de Rabobank, om aan te geven dat geld soms puzzelen is. Eén van de tien kubussen is woensdag onthuld in de vijver van het Thalenpark, de andere negen blijven de komende veertien dagen staan op het plein tussen Museum Dr8888 en de bibliotheek. Blauwe weg Daarna gaan ze naar een plek die de jongeren zelf mogen uitzoeken. ,,Ze staan hier niet voor eeuwig'', zegt Harriet Luttje, Coördinator Kunsteducatie van De Meldij. Zij kwam op het idee voor het project, toen ze met jongeren over kunst sprak. Een museum hadden ze nog nooit van binnen gezien en kunst interesseerde hen niet, maar ze kenden wel de Blauwe Weg van Henk Hofstra. Samen met Hofstra en jongerenwerker Frank Koster werkte ze vervolgens het plan voor de kubussen uit. Groepjes jongeren mochten met ideeën komen, waarna Hofstra zorgde voor ontwerpen. De kubussen zijn daarna per tweetal in een jongerensoos of wijkcentrum geverfd en bewerkt door in totaal bijna vijftig jongeren tussen de dertien en twintig jaar. Klear mei Bettina Pool (18) uit Drachten bedacht met haar groepje het thema Diamant van het Noorden, een oude slogan voor Smallingerlands hoofdplaats. ,,Ik ha totaal niks mei keunst, mar dit wie wol leuk'', zegt ze. Wat ze geleerd heeft? Dat het heel gezellig kan zijn om samen aan een project te werken. ,,It wie wol in útdaging, mar no bin ik der ek wol klear mei. Ik ha sels net it idee dat ik der fierder mei moat.'' De leukste kubus vindt ze zelf die met de sigarettenpeuken. Wianne Poelman heeft meegewerkt aan de kubus die een vierkante bal voorstelt. ,,Ik hâld sels ek fan fuotbal'', legt ze uit. Met een groepje van zeven anderen heeft ze in vier middagen de kubus geverfd naar het ontwerp van Henk Hofstra. Oud-dierenarts Anton van der Paauw uit Smalle Ee staat peinzend de kunstwerken te bekijken. ,,Die met de peuken spreekt mij als thema heel erg aan, wat ontwerp betreft vind ik vooral die met de schoenen mooi. Maar het mooist vind ik toch dat jongeren tot zoiets in staat zijn, het ziet er allemaal prachtig uit.'' Gek mei de gekken Het waren twee geweldige maanden, zegt de kunstenaar er zelf van. Hij ontdekte tot zijn verrassing hoe leuk het werken met jongeren kan zijn. ,,Ik wie jong mei de jongeren en gek mei de gekken. It is geweldich om mei jeugd te wurkjen en te keten, dat haw ik der fan leard. Sy doarre noch dwers te tinken. In fjouwerkante bal, in fjouwerkant tsjil, dat soarte fan tinken wurdt der by it âlder wurden útslipe. Boppedat joech dit my ek de gelegenheid om út te lizzen hoe't sa'n bal makke wurdt, fan fiifhoeken en seishoeken.'' Het project heeft absoluut een educatieve waarde en schreeuwt als het ware om een vervolg, vindt Hofstra. ,,Wy ha praten oer fan alles, oer de Papegaaienbuert, Van Doesburg, Mondriaan, primêre kleuren, Dada. En it leuke is, it wie harren noch noait opfallen dat de Toerstrjitte sokke aparte kleuren hat, mar in wike letter koenen se my presiis fertelle hoe't it yn mekoar sit. Dizze jeugd is nijsgjirrich, dy siket dingen op op Google.'' Over de drempel Het project heeft er ook voor gezorgd dat jongeren die nog nooit in het gemeentehuis of het Museum waren geweest, daar nu wel kwamen. ,,Se doarden hast net, mar se binne oer dy drompel hinne holpen.'' Directeur Meindert Bosklopper van De Meldij roemt niet alleen de samenwerking tussen kunstenaar en jeugd, maar ook die tussen cultuur en bedrijfsleven. Zo zorgde bouwbedrijf Van Wijnen voor de tien kubussen, die gemaakt zijn van watervaste multiplex. Daarna zijn ze ook nog in de coating gezet, waardoor ze wat weer betreft tegen een stootje kunnen. Of ze ook hufterproof zijn, dat is nog afwachten. ,,De hufters hebben ze zelf gemaakt'', zegt initiatiefneemster Harriet Luttje lachend. ,,Want normaal zijn het toch vaak jongeren die vernielen. Ik hoop dat het dit keer niet gebeurt. Ik heb het er met jeugdwerker Frank Koster over gehad. Als je er van uit gaat dat het toch wel vernield zal worden, dan kun je helemaal niks meer doen.'' De jeugd zelf twijfelt. ,,Morgen zijn de contactdozen er af gesloopt'', zegt de een. Een ander is positiever: ,,Als ze weten dat jongeren dit hebben gemaakt, blijven ze er wel af.''