Feestelijke opening schans Frieschepalen

Drachten - Gedeputeerde Sietske Poepjes opent woensdag 26 november om 12.15 uur op feestelijke wijze de schans Frieschepalen.

Na weken hard werken is de oude schans - die dateert uit 1593, de periode van de Tachtigjarige Oorlog - hersteld. Het ‘stekje’ van kunstenaar Sven Lamme brengt de geschiedenis op deze historische plek tot leven. De afgelopen maanden zijn delen van de schans Frieschepalen hersteld. De schans lag op de grens van Groningen en Fryslân. Dorpsbelang Frieschepalen heeft het initiatief genomen voor het herstel. Zij heeft zoveel als mogelijk de werkzaamheden zelf uitgevoerd. Als eigenaar van het terrein heeft Staatsbosbeheer enthousiast meegewerkt, het terrein ter beschikking gesteld en vrijgemaakt van bomen. Landschapsbeheer Friesland heeft het proces ondersteund.Stichting Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland hebben gezorgd voor de realisatie van het stekje: de zitschans ontworpen door kunstenaar Sven Lamme. De schans Frieschepalen is in de Tachtigjarige Oorlog opgeworpen om Fryslân te verdedigen tegen de Spaanse troepen. Later maakte de schans onderdeel uit van de Friese Waterlinie. Dezeverdedigingslinie liep van Kuinre (aan de voormalige Zuiderzee) tot aan Frieschepalen langs de Tjonger en de Linde. De linie bestond onder andere uit 9 schansen waarvan er nu weer 4 in het landschap liggen. De Friese Waterlinie heeft in 1672/'73 ook daadwerkelijk dienst gedaan toen de Bisschop van Münster, Bernhard von Galen alias Bommen Berend, een poging deed om Fryslân te veroveren. In dit zogenoemde Rampjaar werd in allerijl een verdedigingslinie gelegd door bestaande schansen op te knappen en ook nieuwe schans op te werpen. En met succes, de bisschop heeft Leeuwarden nooit bereikt en Fryslân niet kunnen innemen. Op de foto Schans Frieschepalen met stekje zitschans.