Wintermiddag voor ouderen Smallingerland in Fries Congrescentrum Drachten

Drachten - De activiteitencommissie van de SOS (samenwerkende ouderenbonden Smallingerland) houdt op 11 december een Wintermiddag in het Fries Congrescentrum.

Deze middag begint om 13:30 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Voor de pauze is er onder andere een optreden van het seniorenkoor en een optreden van ProMoo, een jongerenkoor die vol enthousiasme enkele bekende liedjes zal zingen. Na de pauze is de première van 'De klok tikket', ‘in fleurich sjongspul foar de ein fan ’t jier’  in elkaar gezet door Roel Oostra.  Dit Friestalige programma wordt tot leven gebracht door shantykoor De Peijesjongers, aangevuld met de dames Christien Driesprong en Bonnie Oostra, allen onder leiding van Ees Popma. Ook Henk Hof die vroeger in de Lawei Nieuwjaarsrevues glorieerde als Oene, is van de partij. Popma en Oostra voeren de regie. Het thema van ‘De klok tikket’ is: ‘foar pommerant of earmoedsaaier rûst dit lûd ut de stjerreloft: dyn tiid is djoer, wêz gjin trochdraaier want de tiid dy hâld gjin skoft !’ De kaartverkoop is op 2 en 3 december van 9.00 uur tot 12.00 uur in @Holdert in Drachten.