Oncologische revalidatie 'Beetsterzwaag' in Leeuwarden

Opsterland-Ooststellingwerf - De eerste patiënten zijn in het MCL in Leeuwaren gestart met het oncologisch revalidatieprogramma van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Door oncologische revalidatiebehandeling kan de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten verbeteren. Langdurige bijwerkingen en bijeffecten van kanker(behandelingen), zoals vermoeidheid en lichamelijke beperkingen, leiden bij patiënten vaak tot verminderde kwaliteit van leven en slechter functioneren in werk en privé. Bij revalidatiebehandeling is het een eerste prioriteit dat deze mensen zo min mogelijk beperkt worden door deverschijnselen van kanker of de behandeling daarvan. Daarnaast worden patiënten geholpen om weer zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Revalidatiebehandelingen zijn met name gericht op herstel van fysieke, psychische en/of sociale klachten gerelateerd aan kanker. Bij het bepalen of oncologische revalidatie zinvol is wordt gekeken naar het, in een bepaalde mate, aanwezig zijn van specifieke problematiek zoals vermoeidheid, verminderde conditie, beperkingen in lichamelijk functioneren en/of problemen met participatie. Oncologische revalidatie is bedoeld voor volwassen patiënten die kanker hebben of hebben gehad. De poliklinische revalidatiebehandeling kan namelijk worden geboden in alle fasen van de ziekte: tijdens de behandeling, na afloop van de behandeling maar ook in de (langdurig) palliatieve fase. Het specifieke behandelprogramma bestaat uit verschillende modules en duurt in totaal 12 weken. Afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt worden, naast de fysieke training, meerdere behandeldisciplines ingezet zoals: psychologische begeleiding, adviezen over voeding en begeleiding bij terugkeer naar werk. Ook wordt advies gegeven over het omgaan met vermoeidheid en het vinden van een nieuwe balans tussen activiteiten en benodigde rust. Starten met oncologische revalidatie Patiënten kunnen worden verwezen door een medisch specialist, huisarts of bedrijfsarts. Om te kunnen beginnen met een oncologisch revalidatietraject is een intakegesprek met een revalidatiearts nodig. Bij het intakegesprek wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor oncologische revalidatie.