D66 Ooststellingwerf-Opsterland uitgebreid met Weststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf -  De afdeling Ooststellingwerf-Opsterland van D66 is uitgebreid met Weststellingwerf.

In deze gemeente waren de leden nog niet ondergebracht in een lokale organisatie van hun partij. De vergrote afdeling omvat het gehele gebied van drie samen-werkende zogeheten OWO-gemeenten. De naam van de afdeling is aangepast en luidt: D66 afdeling Zuidoost-Friesland. D66 Zuidoost-Friesland houdt woensdag 10 december om 19.30 uur een openbare bijeenkomst in restaurant ’t Witte Huis in Donkerbroek. Het thema zijn de drie grote decentralisaties van rijk naar gemeenten in de zorg ingaande 1 januari aanstaande. Klaas Kuilman, directeur-bestuurder van Thuiszorg Het Friese Land, Ida van Marion, directielid van Zuid Oost Zorg en de D66-raadsleden Romke de Jong (Opsterland) en Tammo Munting (Ooststellingwerf) zullen hun visie geven. Vervolgens kunnen aanwezigen met hen in debat gaan.