Driehoek Opsterland-Ra’anana-Beit Sahour is ‘slapend’

Beetsterzwaag - De driehoeks-Stedenband tussen Opsterland, Ra’anana in Israël en het Palestijnse Beit Sahour is al jaren niet meer actief. Wel onderhoudt Opsterland banden met de beide dorpen apart.

Vooral de relatie tussen Ra’anana en Beit Sahour ligt gevoelig in verband met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat schrijft Opsterlands burgemeester Ellen van Selm aan de gemeenteraad. De contacten van Opsterland met Ra’anana in Israël bestaan al sinds 1963 en leidden tot een aantal sport- en culturele uitwisselingen. In 2000 legde de toenmalige burgemeester van Opsterland, Wim Cornelis, ook contacten met Beit Sahour in Palestina.

Begrip en ontspanning

Het idee was om een driehoek stedenband te ontwikkelen, die – door uitwisselen van kennis en ervaring en het gezamenlijk uitvoeren van projecten - moest bijdragen aan begrip en ontspanning tussen beide partnergemeenten. In de periode 2006 tot en met 2011 was er een aantal bestuurlijke bezoeken aan de beide partnergemeenten en enkele uitwisselingen en projecten op de terreinen van infrastructuur, zorg, onderwijs, cultuur en ambacht.

De veiligheidssituatie was verbeterd en Opsterland en beide partnergemeenten liftten mee in het Municipal Alliance voor Peace (MAP) programma. De VNG en haar Palestijnse en Israëlische zusterorganisaties waren belangrijke initiatiefnemers voor dit programma. Het zorgde voor (politieke) legitimiteit en bood ondersteuning, onder andere door lobby en het beschikbaar stellen van financiën en deskundigheid.

Te gevoelig

In 2009 openden de toenmalige burgemeesters van de drie gemeenten gezamenlijk de foto-expositie ‘Beelden van Beit Sahour, Ra’anana en Opsterland’ in het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Dezelfde expositie werd een jaar later ook in Ra’anana tentoongesteld. Bij de opening ontbraken toen echter vertegenwoordigers van Beit Sahour. Uitwisseling en samenwerking met Ra’anana lag met name bij de politieke en maatschappelijke achterban in Beit Sahour te gevoelig. Toen het MAP-programma stopte, zakte ook de driehoek stedenband in.

De laatste jaren is de driehoek stedenband ‘slapend’ en heeft Opsterland alleen rechtstreeks contact met haar partnergemeenten. Dit beperkt zich tot het uitwisselen van wensen rond de feestdagen en het elkaar informeren over belangrijke bestuurlijke ontwikkelingen, zoals burgemeesterswisselingen. Vanuit Beit Sahour komen in Beetsterzwaag regelmatig nieuwsbrieven.

Verkiezing

Burgemeester Broyde van Ra’anana heeft in januari een brief gestuurd aan zijn Opsterlandse collega, om de zustergemeente op de hoogte te brengen van zijn recentelijke verkiezing. In de brief zegt hij dat hij de relatie met Ra’anana’s partnergemeenten, waaronder Opsterland koestert. Ook stuurt hij zijn nieuwjaarswensen.

Burgemeester Ellen van Selm heeft de informatie doorgestuurd naar de raad. ,,Daarnaast willen wij met name de nieuwere raadsleden informeren over de relatie die wij met Ra’anana en Beit Sahour hebben’’, aldus Van Selm. Zij heeft burgemeester Broyde inmiddels een vriendelijke brief gestuurd met het boek over Opsterland.