Online hulpverlening bij zorgmaatwerk

FRIESLAND - ?FLEVOLAND – Online contact met een hulpverlener. Dit kan nu bij zorgorganisatie zorgmaatwerk. De organisatie heeft de dienst E-zie ontwikkeld. Dit moet een aanvulling zijn op de behandeling en het eenvoudiger en regelmatig maken van contact tussen de client en hulpverlener.

De ondersteuning is veelal nodig bij het opstarten of structureren van de dag of omdat ze het moeilijk vinden om veel of heftige indrukken te verwerken. Vaak gaat het om korte momenten waarbij het prettig is dat cliënt en hulpverlener elkaar zien. Met E-zie kan een cliënt snel en eenvoudig zijn hulpverlener iets vragen. De hulpverlener kan via het beeldscherm een luisterend oor bieden of het steuntje in de rug zijn dat de cliënt op zo’n moment nodig heeft. Persoonlijke contact tussen cliënt en hulpverlener is belangrijk en wordt alleen aanvullend aan een behandeling en altijd in overleg met de cliënt gebruikt. Zorgmaatwerk hoopt dat E-zie de zorgverlening effectiever kan maken en tijd- en kostenbesparend werkt voor cliënt en hulpverlener. Zorgmaatwerk is een zorgorganisatie voor mensen met een psychiatrische beperking. De zorg bestaat uit behandeling, training en ambulante begeleiding.