Ook Liudger en Lyceum doen donderdag mee aan Klimaatstaking

Drachten - Leerlingen van csg Liudger Raai en Splitting en het Drachtster Lyceum doen donderdag mee aan de Klimaatstaking.

Daarmee sluiten de leerlingen van de twee Drachtster scholen aan bij het initiatief van hun collega’s in Den Haag, die een samenkomst houden op het Malieveld.

Intercom

Het initiatief ontstond op de Raai, vertelt Eline Osinga, een van de leerlingen die de staking organiseren. ,,Daarna hebben we De Splitting er bij gevraagd en nu doet ook het Drachtster Lycum mee.’’ De leerlingen hebben vandaag overlegd op het Lyceum en krijgen morgen de mogelijkheid om hun leeftijdgenoten via de intercom van de school aan de Torenstraat op te roepen donderdag mee te lopen.

De stakende leerlingen komen ‘s ochtends om tien uur samen op de Raai, waar gewerkt kan worden aan spandoeken. Daarna lopen ze in een stoet naar het Carillon. Vervolgens gaat het na een korte bijeenkomst in optocht naar het gemeentehuis. ,,Daar willen we een petitie aanbieden aan de burgemeester.’’ Voornaamste boodschap aan burgemeester Tom van Mourik is volgens Eline Osinga dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen in het klimaatdebat.

Voorbeeldfunctie

,,De overheid heeft een voorbeeldfunctie en bovendien kan zij maatregelen afdwingen. Als wij iets zeggen heeft dat weinig effect, maar het Rijk kan bijvorbeeld belasting heffen op vlees en goed uitleggen waarom dat nodig is. Minder vleesconsumptie zou al een groot effect hebben op de CO2-uitstoot. Veel meisjes zijn al vegetariër, maar vooral jongens vinden het nog heel stoer om vlees te eten. Dat is echt een taboe’’, legt Osinga uit.

Landelijk is er bezwaar tegen de staking, die als een ongeoorloofde vorm van spijbelen wordt gezien, maar op Liudger is positief gereageerd, vertelt Eline Osinga. ,,Wij vertelden onze Teamleider dat wij gingen staken, of het nu mocht of niet. Maar hij was heel enthousiast. ‘Jullie moeten dit doen, want jullie zijn de toekomst’, zei hij.’’

Reflectieverslag

Van de inspectie mag het niet. Die wil dat de leerlingen door hun ouders worden afgemeld en dat er een schoolopdracht aan de activiteit wordt verbonden. ,,Maar volgens onze teamleider is een reflectieverslag van een paar regels al voeldoende’’, zegt Osinga.

De organiserende leerlingen hebben al contact gehad met de gemeente Smallingerland. Voor de staking hoeven ze geen vergunning aan te vragen. Wel hebben ze op advies van de gemeente overlegd met de politie over de mars naar het centrum en het gemeentehuis.