Preventief huisbezoek ouderen zoekt vrijwilligers

GORREDIJK – Preventief huisbezoek ouderen is op zoek naar vrijwilligers.

Al enige jaren worden ouderen van 75 jaar of ouder in Opsterland bezocht door vrijwillige seniorenvoorlichters van Preventief huisbezoek. De seniorenvoorlichters geven aan ouderen informatie over de mogelijkheden om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vragenlijst over de woonsituatie, de veiligheid in de buurt, gezondheid, voorzieningen voor ouderen en zo voort.

De vragenlijst is een leidraad waardoor het gesprek op gang komt en de seniorenvoorlichter de oudere kan doorverwijzen naar de juiste plek. Bijvoorbeeld naar activiteiten in het dorp, mogelijkheden voor de mantelzorger, vervoersmogelijkheden en wat het Gebiedsteam precies kan betekenen. Maar daarnaast wordt er door de antwoorden van de ouderen ook in het algemeen inzicht gekregen in de wensen en behoeften, waardoor duidelijk wordt wat er nodig is voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen.

Op dit moment zijn er negen vrijwillige seniorenvoorlichters, maar om voldoende ouderen per jaar te kunnen bezoeken zijn er meer seniorenvoorlichters nodig. De seniorenvoorlichters worden goed voorbereid en krijgen scholing in gespreksvaardigheden, het omgaan met vertrouwelijke informatie en kennis van de mogelijkheden voor ouderen. Na de scholing zijn er regelmatig terugkombijeenkomsten voor de uitwisseling van ervaringen en met interessante thema's.

Het project wordt gecoördineerd door Timpaan Welzijn. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Tina Kraai via telefoonnummer 06-51203428 of per e-mail: t.kraai@timpaanwelzijn.nl.