Filmfestival maakt rechten en plichten duidelijk voor schooljeugd

Drachten - Soroptimistclub Friesland-Zuid hield vanochtend voor de elfde keer het Film Festival voor ruim 1300 basisschoolleerlingen in Smallingerland. Zij kregen de actuele film BLIJF te zien

Vroeg in de ochtend fietsten en liepen en taxiën 700 leerlingen met hun leerkrachten, ouders en vrijwilligers door de koude en soms natte straten van Drachten naar De Bios aan de Noorderdwarsvaart. Eenmaal in de warme zalen van de Bios aangeland, werd de kinderen van 9-12 jaar door Ida van Kampen van de Soroptimistclub verteld wat het doel is van het filmfestival. Om 11.00 uur begon de tweede voorstelling van BLIJF, dit keer voor nog eens 600 leerlingen.

Actueel

De Soroptimisten zijn zeer betrokken bij de belangenbehartiging van vrouwen en meisjes dichtbij en veraf. Soroptimisten willen jonge mensen bewust maken van hun rechten en plichten in onze samenleving. De film BLIJF heeft alles te maken met de Rechten van het Kind. De film is zeer actueel en gaat over het vluchtelingenjongetje Milad en zijn vriendinnetje Lieke. Milad moet met zijn familie terug naar Iran .....maar dat laat zijn vriendinnetje Lieke niet toe en samen gaan ze op avontuur.

Leerkrachten worden uitgedaagd hun leerlingen te vertellen over kinderrechten en kinderplichten. ,,Met zijn allen zijn we op zoek naar een betere wereld, waar plaats is voor onze medemens, voor kinderen als Milad. We vinden het buitengewoon fijn dat De Bios haar zalen beschikbaar stelt en dat de gemeente Smallingerland ons financieel steun’’, aldus Ida van Kampen, lid van de Soroptimistclub Friesland-Zuid.

Foto’s Harry van der Linde