Alpaca zet zichzelf op Expo FCD in de etalage

DRACHTEN - De Alpaca heeft er dit weekeinde veel fans bijgekregen. Judith Spinder van de fokkerij Legendary Alpacas uit Drogeham kreeg veel vragen over het houden van de wollige dieren.

De Alpaca-Expo in het Fries Congres Centrum was dit weekeinde een groot succes, dus waarschijnlijk volgt in 2020 editie twee. Judith Spinder is dan ook dik tevreden. Zij is bestuurslid van de Alpaca Association Benelux en met drie anderen als lid van Showteam Noord verantwoordelijk voor de organisatie. ,,Twa oare leden komme út Grinzer Pein en Surhústerfean, dus foar ús fielde dit wol as in soarte fan thúswedstryd.’’

Kameelachtigen

De alpaca wordt vaak verward met de lama en dat is ook wel verklaarbaar. Beiden hebben ze een lange nek en komen ze uit Zuid-Amerika. En net als de dromedaris zijn ze lid van de familie van Kameelachtigen. ,,Mar der binne ek ferskillen. De alpaca hat in facht fan wol en dy moat elk jier skeard wurde. Dat hoecht by de lama net, want dy hat hier. Dêrneist kin de lama brûkt wurde as lêstdier om fracht te sjouwen en dat kin mei de Alpaca net. Se wurde wol al tûzenen jierren brûkt troch de Inca’s, mar dan foar de wol’’, legt Spinder uit.

De Alpaca is nog niet zo lang populair in Nederland, de AAB bestaat dan ook pas een jaar of dertien, maar het dier is zonder meer in opkomst. Dat komt vooral door het uiterlijk, vermoedt Spinder. Het dier is zachtaardig en ziet er grappig en knuffelig uit, aandoenlijk zelfs. En, ook belangrijk: ze spugen niet. ,,Se flybje wolris nei mekoar, foaral mantsjes dy’t in konflikt ha, mar noait nei minsken. Ik bin wolris rekke, mar dat kaam dan omdat ik tafallich yn de baan siet, it wie net persoanlik bedoeld’’, legt Spinder uit.

Alle kleuren

Op de keuring werden zondag de prijzen uitgereikt voor de mooiste dieren. Daarbij waren alle bekende kleuren vertegenwoordigd: grijs, zwart, beige, wit en bruin en daarnaast ook nog dieren met een gevlekte vacht. Het niveau was goed, zegt Spinder.

,,Dat wurdt elk jier better. Der wurdt sjoen nei de bou, se moatte rjocht op de poatsjes stean, in rjochte rêch ha en der mei gjin knik yn’e sturt sitte. De facht moat ticht en sacht wêze. Wy tinke der ek goed om dat allinnich sûne bisten op de keuring komme, se moatte allegear by in dierenarts del.’’

Kuddedieren

Spinder en andere alpacahouders kregen dit weekeinde veel vragen over het houden van de dieren. Ze vermoedt dat over niet al te lange tijd de alpaca een normale verschijning wordt in deze regio. Eén van de belangrijkste adviezen die ze zelf gaf is: neem minstens drie alpaca’s. Het zijn namelijk kuddedieren.

,,Ientsje wurdt hjir hiel ûngelokkich. In kudde begjint by trije.’’ Dat worden er niet zo snel meer, want alpaca’s dragen hun jong elf maanden en tien dagen, dus bijna een jaar. De zorg is niet zo heel intensief. ,,Goed fuorje, op tiid de neils knippe, skeare en vaccinearje, dan komst der wol. Hoechst se net te melken en ek net te boarsteljen., dus it is net in deitaak.’’

Foto’s Harry van der Linde