CSG Liudger krijgt als eerste school Innovatiecentrum

DRACHTEN - Csg Liudger krijgt een Innovatiecentrum op de begane grond van de vestiging aan de Splitting. Volgende week dinsdagmiddag wordt het geopend vanuit de vestiging aan de Raai.

Het innovatiecentrum wordt de plek voor de docenten van alle vijf vestigingen van Liudger in Drachten, Waskemeer en Burgum om te experimenteren met moderne leertechnologie en te werken aan hun digitale vaardigheden. Er zijn onderwijs- en ICT-experts in het centrum aanwezig, om de docenten te helpen. De inventaris is mobiel, zodat het materiaal overal kan worden gebruikt, ook bijvoorbeeld in een basisschool. 

Flexibel

Het centrum is er dan ook niet alleen voor medewerkers en leerlingen van CSG Liudger, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en (onderwijs)instellingen uit de regio kunnen in de toekomst gebruik maken van de ruimte en de beschikbare inventaris. De inventaris is flexibel en voortdurend in ontwikkeling.

Liudger heeft bedrijven gevraagd om mee te investeren in innovatieve toepassingen voor het onderwijs. Veel bedrijven zagen hier het belang van in en hebben materiaal beschikbaar gesteld, zoals een VR-set, een opnamestudio, een VR-backpack, een HP Sprout en een Dell Canvas.

Virtueel

Het Innovatiecentrum wordt om half drie ‘s middags geopend door Binne Visser, directeur van Philips Drachten. Visser is tevens voorzitter van het Innovatiecluster Drachten, een samenwerkingsverband van high-tech-bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland, die vooroplopen met innovaties. Ze werken aan grote technische uitdagingen en zetten zich samen in om voldoende goed opgeleide jongeren te krijgen voor technische functies in de regio. Visser zal op virtuele wijze het innovatiecentrum openen en daarbij de naam onthullen. 

Belevingswereld

CSG Liudger is de eerste vo-school in Noord-Nederland met een eigen innovatiecentrum. ,,We zien het als onze taak om kwalitatief uitstekend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Dat begint met goed lesgeven en daarmee met de professionaliteit van docenten. We willen de mogelijkheden van moderne technologie benutten om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld en behoefte van onze leerlingen,” aldus Joop Vogel, bestuurder CSG Liudger.

Innovatiedag

De opening van het innovatiecentrum wordt gecombineerd met de Liudger Innovatiedag. Dit is een scholingsmiddag voor al het personeel van CSG Liudger. Ruud Veltenaar, filosoof en trendwatcher, opent de middag met een inspirerende lezing over de toekomst van het onderwijs. Na de opening van het innovatiecentrum kunnen de docenten deelnemen aan twee workshops. Van een workshop digitale didactiek, digitale geletterdheid tot digitale formatieve toetsing.

De opening is dinsdag van 13.00 – 15.00 uur bij CSG Liudger locatie Raai.