Mobiele muziekkoepel brengt de cultuur door heel Smallingerland

DRACHTEN - Smallingerland krijgt een eigen muziekkoepel. Een nieuwe vereniging heeft een mobiele koepel gekocht van het Museum Admiraliteitshuis in Dokkum.

De gemeente Smallingerland betaalt 11.000 euro voor de aanschaf en de restauratie van de muziekkoepel. De koepel is voor een bedrag van 3630 euro gekocht van Ihno Dragt, directeur van Museum Dokkum en ligt momenteel opgeslagen in de oude Sluisfabriek aan de Tussendiepen. De mobiele podiumtent werd in Dokkum al drie jaar niet meer gebruikt. Daardoor was onderhoud noodzakelijk en ook moesten enkele onderdelen worden vervangen, De verwachting is dat de podiumtent nog jaren mee kan. Aanschaf van een nieuwe koepel kost rond de 80.000 euro.

Voorwaarden

Van de subsidie is 3000 euro voor de exploitatie in 2019. De gemeente betaalt de subsidie omdat door de aanschaf van de koepel op meer plaatsen dan tot nu toe het geval was, activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dit versterkt volgens het college het culturele klimaat, zowel in de wijken van Drachten als in de dorpen en bevordert de culturele samenwerking van de culturele verenigingen.

Als tegenprestatie moet de Vereniging Podiumtent Smallingerland de muziekkoepel maximaal drie keer per jaar beschikbaar stellen voor activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd. Een andere voorwaarde is dat activiteiten binnen de gemeente voorrang krijgen als er meerdere aanvragen tegelijk zijn.

50 muzikanten

Voor een klein bedrag kunnen korpsen, toneelverenigingen en andere culturele verenigingen de koepel huren. De podiumvloer heeft een doorsnede van 10 meter en biedt voldoende ruimte voor bijvoorbeeld een orkest van 50 muzikanten. Het bestuur van de nieuwe vereniging wordt gevormd door Pedro Verhoeckx (onder andere BigBand Drachten), Ronald van der Molen (café Marktzicht) en Geert Jan Kroes (Draitfestival).

Zij zien de tent als een podium en aanjager voor eigen initiatieven vanuit de dorpen en wijken binnen de gemeente. De vereniging is op zoek naar leden, die op persoonlijke titel of namens een gezelschap voor een bedrag van 30 euro per jaar ‘mede-eigenaar’ worden. Zij kunnen in de toekomst ook meebeslissen en krijgen korting bij het huren van de mobiele podiumtent.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een mail naar vpsmallingerland@gmail.com