Gemeente betaalt mee aan nieuw iepenloftspul De Riedselman fan Aldegea

OUDEGA - De gemeente Smallingerland geeft 5.000 euro subsidie voor de organisatie van het Iepenloftspul De Riedselman fan Aldegea.

Het iepenloftspul wordt in de derde week van mei dit jaar gehouden door de Kulturele Kommisje en de Wurkgroep De Riedselman. Het verhaal is een fabel, geschreven door Remco Klop en gebaseerd op een korte anekdote 'Het raadsel van Hattum'. Hoofdpersoon is Hattum Alleman. die gek is op het opgeven van raadsels. Het stuk speelt rond 1810, het is geschreven in het Nederlandse, maar het wordt gespeeld in Friese vertaling.

Entreeprijs

Verschillende fondsen en bedrijven hebben inmiddels toegezegd dit project te willen sponsoren. De bijdrage van de gemeente komt uit het potje voor incidentele subsidies amateurkunst en cultuur 2019. De totale kosten zijn begroot op 34.175 euro, maar dankzij de financiële bijdragen kan de entreeprijs op een acceptabel niveau worden gehouden.

Volgens de gemeente is de bijdrage verantwoord omdat het gaat om een grote productie, waarbij door de combinatie van professionals en amateurs een voorstelling van hoog niveau zal worden vertoond. Het Iepenloftspul is daarmee vernieuwend voor de cultuur en zal een grote uitstraling hebben voor Smallingerland.

Traditie

Met de Riedselman zet Oudega een traditie voort, want in het dorp is tweemaal eerder een Fries iepenloftspul opgevoerd: in 1997 Livius en in 2007 Hector, beide keren in samenwerking met toanielferiening Op 'e Nij Bigoun. Regisseur van De Riedselman is Brecht Wassenaar, die als acteur verbonden is aan Tryater. Het stuk wordt gespeeld in de tuin aan de Sânbuorren 1. De voorstellingen van De Riedselman zijn op 16 mein (besloten try-out), 17, 18, 24 en 25 mei, met als reserve-data 23 en 26 mei. De kaartverkoop begint op 1 maart via de website www.deriedselman.nl.